Контакт


 Завод за јавно здравље Ваљево
 Директор - др МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ (014) 237-056 direktor@zzjzvaljevo.org.rs


 Секретар Завода (014) 237-056 office@zzjzvaljevo.org.rs


 Главни техничар Завода - ДРАГИЦА ЦВЕТОЈЕВИЋ (014) 291-040 glavni.tehnicar@zzjzvaljevo.org.rs


 Центар за контролу и превенцију болести
 Начелник Центра - др БИЉАНА РАЈКОВИЋ (014) 236-731 epidemiologija@zzjzvaljevo.org.rs


 Центар за контролу и превенцију болести (014) 236-731 epidemiologija@zzjzvaljevo.org.rs

 Епидемиолог - др ТАЊА ВУЈАЧИЋ (014) 236-731

 Саветовалиште за ХИВ 062/202-719
062/202-721

 Центар за микробиологију
 Начелник Центра - др ОЛИВЕРА ЈАЋИМОВИЋ (014) 229-690

 Технички руководилац за санитарну микробиологију - БОЈАНА МАРИНКОВИЋ ТЕДОСИЋ (014) 229-690


 др мед. на специјалиѕацији - др СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ (014) 229-690

 Центар за хигијену и хуману екологију
 Начелник Центра - др ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ (014) 237-352


 Одељење за хигијену
- др ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ
(014) 237-352


 Одељење за хигијену - Одсек за ДДД послове
- др СЛАЂАНА МУКИЋ
(014) 237-352
Одељење за санитарну хемију - Шеф Одељења
- ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ, спец. санитарне хемије
(014) 244-524Технички руководилац за санитарну хемију
- РАДМИЛА ТОМИЋ, спец. санитарне хемије
(014) 244-524

 Руководилац за квалитет -  дипл физ хем БИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ (014) 244-524

 Центар за промоцију здравља и анализу, планирање и организацију здр. заштите и инф. и биостат. у здравству
 Начелник Центра (014) 3100-218

 Шеф Одсека за промоцију здравља - др МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ (014) 291-040 promocija.zdravlja@zzjzvaljevo.org.rs


 Шеф Одељења за АПО ЗЗ са ИБЗ - дипл ецц ВЕСНА ЛАКИЋЕВИЋ (014) 291-041 plan.analiza@zzjzvaljevo.org.rs


 Одељењe за АПО ЗЗ са ИБЗ - здравствена статистика (014) 291-041

Служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге сличне послове
Одељење за правне послове -
дипл прав. МИРКО ЈОВАНОВИЋ 
(014) 242-595 pravnasl@zzjzvaljevo.org.rs


 Одељење за екон.-финан. послове - ВЕСНА НЕДИЋ (014) 242-595 ekonomskasl@zzjzvaljevo.org.rs
 Одељење за екон.-финан. послове - МИРЈАНА СТЕBАНОВИЋ - Руководилац послова јавних набавки (014) 237-056 nabavke@zzjzvaljevo.org.rs