Obim akreditacije

Dana 03.12.2020. godine dodeljen je novi Obim akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije, kojim se zamenjuje stari od 28.05.2020.