Obim akreditacije

Dana 11.12.2019. godine dodeljen je novi Obim akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije, kojim se zamenjuje stari od 01.03.2019.