Ovlašćenje za laboratorijska ispitivanja

Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede i Zaštite životne sredine za laboratorijska ispitivanja u Oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovođenje programa monitoringa u oblasti Bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Ovlašćenje Ministarstva zdravlja za laboratorijska ispitivanja (analize) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe i vode za piće.