Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije

Dana 07.06.2008. godine, Zavod za javno zdravlje Valjevo je od strane Akreditacionog tela Srbije, dobio sertifikat, akreditacioni broj 01-235, kojim se potvrđuje da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, i time postala institucija koja je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja.

Rešenjem o utvrđivanju obima ispitivanja Zavod je postao akreditovana ustanova za vršenje sledećih ispitivanja:

 • Fizičko hemijska i mikrobiološka ispitivanja:
  • vode (voda za piće; površinska; otpadna voda);
  • hrane;
  • hrane za životinje;
  • predmeta opšte upotrebe.
 • Uzorkovanje:
  • vode;
  • hrane;
  • briseva radnih površina, pribora za rad i ruku.
Link ka sajtu Akreditacionog tela Srbije