Analiza zdravstvenog stanja stanovništva

Zavod za javno zdravlje Valjevo je institucija koja je nadležna za praćenje, analizu i ocenu pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva Kolubarskog okruga.

Analiza se radi na bazi rutinskih podataka demografske statistike, podataka kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje Valjevo, kao i izveštajnih obrazaca i podataka koji su dostavljeni iz zdravstvenih ustanova sa područja Kolubarskog okruga. Takođe, ona obuhvata analizu organizacije i rada zdravstvenih službi, kao i analizu korišćenja zdravstvene zaštite.

Pokazatelji zdravstvenog stanja su definisani kao kvantitativni podaci, a njihova analiza treba da ukaže na to koliko se odmaklo u ostvarivanju razvojnih ciljeva i zadataka na unapređenju i zaštiti zdravlja stanovništva.

ANALIZE ZDRAVSTVENOG STANjA STANOVNIŠTVA KOLUBARSKOG OKRUGA:
("pdf" dokumenta)

2019. godina      2018. godina      2017. godina      2016. godina      2015. godina     

2014. godina      2013. godina      2012. godina      2011. godina      2010. godina     

2009. godina      2008. godina      2007. godina      2006. godina      2005. godina