Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova

Zavod za javno zdravlje Valjevo je institucija koja je nadležna za praćenje i analizu pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova sa područja Kolubarskog okruga.

Pokazatelji kvaliteta su definisani kao kvantitativni podaci koji se koriste za praćenje i evaluaciju kvaliteta nege i lečenje pacijenta, kao i podrška aktivnosti zdravstvene zaštite. Pored ove osnovne funkcije, analiza pokazatelja za cilj ima i preispitivanje karakteristika samih pokazatelja, i to njihove validnosti (stvarni prikaz pojave koju mere), objektivnosti (obezbeđivanje istog rezultata u sličnim ili istim okolnostima), osetljivosti (oslikavanje promene situacije u posmatranoj oblasti) i fleksibilnosti (primena u slučajevima promene prioriteta u oblastima zdravstvene zaštite).

Prema Pravilniku o pokazeteljima kvaliteta zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", od 01.01.2011. broj 49/2010, a do 31.12.2010. broj 57/07), pokazatelji kvaliteta se prate u ustanovama primarne zdravstvene zaštite (dom zdravlja, zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i zavod za zdravstvenu zaštitu radnika) u svim službama u kojima zdravstvenu delatnost obavljaju izabrani lekari (služba opšte medicine, služba zdravstvene zaštite dece, školske dece i omladine, služba zdravstvene zaštite žena i služba medicine rada).

ANALIZE POKAZATELjA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOLUBARSKOG OKRUGA:
("pdf" dokumenta)

2018. godina      2017. godina      2016. godina      2015. godina      2012. godina      2011. godina      2010. godina      2009. godina      2008. godina      2007. godina

ANALIZE ISPITIVANjA ZADOVOLjSTVA KORISNIKA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOLUBARSKOG OKRUGA:
("pdf" dokumenta)


2019 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2019. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2019. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2019. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2019. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2019. GODINU

2018 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2018. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2018. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2018. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2018. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2018. GODINU

2017 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2017. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2017. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2017. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2017. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2017. GODINU


2016 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2016. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2016. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2016. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2016. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2016. GODINU


2015 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2015. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2015. GODINU

ZADOVOLjSTVO ZAPOSLENIH U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2015. GODINU

ZADOVOLjSTVO ZAPOSLENIH U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2015. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2015. GODINU


2014 Godina

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U OPŠTOJ BOLNICI VALjEVO ZA 2014. GODINU

ZADOVOLjSTVO KORISNIKA ZDRAVSTVENIM USLUGAMA U DOMOVIMA ZDRAVLjA KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2014. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2014. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOLUBARSKOG OKRUGA ZA 2014. GODINU

ANALIZA ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO ZA 2014. GODINU


2011 Godina

2011. godina