izvestaj


Informacije o radu Kovid centra na broj
062/202-715 od 07 do 15 časova
(ponedeljak - subota)KOVID CENTAR NE RADI NEDELJOM.Od 11.10.2021. sanitarni pregledi će se obavljati svakog radnog dana od 14 - 17 časova


Sanitarne knjižice se izdaju svakog radnog dana od 12 do 13:30 časova.

... preuzmi dokument >>>
 

Prema Odluci Kriznog štaba građanima Srbije
koji se vraćaju u Saveznu Republiku Nemačku ukida se pravo na besplatno testiranje.


OBAVEŠTENЈE ZA KOVID POZITIVNE TRUDNICE


PRIJEM MATERIJALA KOVID POZITIVNIH TRUDNICA ZA ULAZAK U PORODILIŠTE OBAVLЈA SE U KOVID CENTRU ZZJZ VALjEVO
OD 11 DO 11.30 ČASOVA.

TERMINI SE ZAKAZUJU PUTEM TELEFONA
014/240-890 I 062/202-703.


 
 

PCR, ANTIGEN I SEROLOŠKO TESTIRANjE
NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-COV2


PCR TESTIRANjE SE OBAVLjA SVAKOG DANA
OSIM NEDELJE U DOSTUPNIM - ZAKAZANIM TERMINIMA.
(zakazivanje na portalu e-uprava ili na tel. 011/362-0000)

ANTIGEN TESTIRANjE SE OBAVLjA SVAKOG DANA
OSIM NEDELjOM OD 10 DO 10:30 ČASOVA.


TESTIRANjE NA ANTITELA NA KOVID 19
SE OBAVLjA SVAKOG RADNOG DANA OD 11-13 ČASOVA.
TESTIRANjE SE OBAVLjA UZ DOKAZ O UPLATI 1.200,oo din.
na Žiro-račun 840-17750-34 REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

KVANTITATIVNO ODREĐIVANjE IGG ANTITELA(KOLIČINA) NA KOVID 19 SE OBAVLJA SVAKOG RADNOG DANA OD 11-13Č.

REZULTATI SE IZDAJU
UTORKOM I PETKOM OD 13 DO 15 ČASOVA.

TESTIRANJE SE OBAVLJA UZ DOKAZ O UPLATI 1.800,oo din.
na Žiro-račun 840-17750-34
REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


REZULTATI SE IZDAJU SVAKOG RADNOG DANA
DO 15 ČASOVA ELEKTRONSKI ILI LIČNO.

POSLE 15 ČASOVA I VIKENDOM
REZULTATI SE IZDAJU
ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM - MEJLOM.

 
Elektronsko zakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev.

Od 01.10.2020 na Portalu eUprava dostupna je nova elektronska usluga eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev. Kako da zakažete termin? Ukoliko želite da ...>>>

 

OBAVEŠTENjE O ISPORUCI VAKCINE PROTIV GRIPA
ZA SEZONU 2020/2021

 
 

Za potrebe zdravstvenih ustanova Kolubarskog okruga Zavodu za javno zdravlje Valjevo je dana 28.9.2020. godine isporučeno 7760 doza vakcine protiv gripa.

Radi se o vakcini Influvac Tetra, proizvođača Abbott Viologicals B.V. U toku je isporuka vakcina do nivoa domova zdravlja.

Dom zdravlja Lajkovac će preuzeti 440 , Ljig 850,Mionica 500,Osečina 720, Ub 1000, Valjevo 4000 doza a za potrebe Zavoda za javno zdravlje opredeljeno je 250 doza ove vakcine.  


TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV
NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-COV2

(za državljane Republike Srbije)


TESTIRANJE RT-PCR METODOM


Od 1.1.2021. cena za TESTIRANjE RT-PCR metodom je 9.000 din.

UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 9.000,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG uplatioca

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB pravnog lica

Ukoliko pravno lice uplaćuje sredstva za više zaposlenih lica dostaviti spisak lica sa JMBG.TESTIRANJE ANTIGEN METODOM


UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 3.500,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 3.500,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG uplatioca

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 290-bezgotovinski
IZNOS: 3.500,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB pravnog lica

Ukoliko pravno lice uplaćuje sredstva za više zaposlenih lica dostaviti spisak lica sa JMBG.


SEROLOŠKO TESTIRANJE


UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 1.200,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 1.200,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG uplatioca

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 290-bezgotovinski
IZNOS: 1.200,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB pravnog lica

Ukoliko pravno lice uplaćuje sredstva za više zaposlenih lica dostaviti spisak lica sa JMBG.

 

TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV
NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-COV2

(za strane državljane)


TESTIRANJE RT-PCR METODOM


UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 9.000,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): broj pasoša ili broj inostranog osiguraNJa


TESTIRANJE ANTIGEN METODOM


UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 3.500,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 3.500,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): broj pasoša ili broj inostranog osiguraNJa


SEROLOŠKO TESTIRANJE


UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 1200 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUKCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovaNJa, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiraNJa na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguraNJe
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 1200 DINARA
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): broj pasoša ili broj inostranog osiguraNJa

11.03.2021. – SVETSKI DAN BUBREGA
   

ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu.

Slogan ovogodišnje kampanje: „ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ” ima za cilj da se poveća svest o značaju osnaživanja pacijenata i njihovom aktivnom uključivanju u proces lečenja, sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života. Iako je važno postojanje efikasnih mera za sprečavanje nastanka i daljeg napredovanja bolesti bubrega, podjednako je bitna podrška društvene zajednice kako pacijentima sa bolestima bubrega (uključujući one koji zavise od dijalize i transplantacije) tako i njihovim negovateljima, posebno tokom pandemije COVID-19 i drugih izazovnih perioda.

Bolesti bubrega čine veliku grupu oboljenja različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze. Ova oboljenja najčešće su izazvana infekcijama, metaboličkim poremećajima, toksinima i drugim uzrocima, a manifestuju se kao upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefrotski sindrom) i akutna, odnosno hronična smanjena funkcija bubrega (bubrežna insuficijencija).

Hronična bubrežna insuficijencija nekoliko puta povećava rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, šećerne bolesti, povišenog pritiska, završnog stadijuma bubrežne bolesti (uremije) i prerane smrti (pre 65. godine života). Hronična bolest bubrega je ozbiljno oboljenje koje zbog značajnih troškova lečenja, lošijeg kvaliteta života, skraćenog radnog i životnog veka obolelih predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Hronične bolesti bubrega čine skoro trećinu bolnički lečenih osoba i čak 84% smrtnih ishoda od svih bolesti bubrega.

U našoj zemlji, svom izabranom lekaru u svim službama domova zdravlja zbog oboljenja bubrega (N00-N19 prema MKB 10) se obratilo 40.329 osoba tokom 2019. godine, a umrle su 2173 osobe sa ovom dijagnozom što predstavlja učešće od 2,1% u ukupnom mortalitetu. Bolnički se lečilo 11.860 osoba zbog oboljenja bubrega u 2019. godini, od kojih je 6385 osoba bilo hospitalizovano zbog hronične bubrežne insuficijencije. Broj umrlih osoba hospitalizovanih zbog bolesti bubrega iznosio je 961 u 2019. godini, od kojih je 689 osoba umrlo sa dijagnozom hronične bubrežne insuficijencije.

Osobe kod kojih su dijagnostifikovane bolesti bubrega, posebno u poodmakloj fazi, suočavaju se sa svakodnevnim izazovima: smanjenjom sposobnošću da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima poput odlaska na posao, putovanja i druženja, a istovremeno suočavaju se i sa brojnim sporednim efektima ove bolesti, poput umora, bola, depresije, kognitivnih oštećenja, problema sa varenjem i spavanjem

Trenutni pristup u lečenju pacijenata sa bubrežnim bolestima je usmeren na produženje njihovog života. Ovaj pristup koji stavlja u fokus bolest, može biti neadekvatan jer ne uvažava prava i potrebe pacijenta. Ljudi koji žive sa bolestima bubrega žele, pre svega, da održe privid normalnosti u svakodnevnom funkcionisanju i osećaj kontrole nad svojim zdravljem i blagostanjem. Takođe, nedostaje značajno uključivanje pacijenta u lečenje njihove bolesti, što dovodi do toga da pacijenti često doživljavaju lečenje kao nešto što im je nametnuto i što je van njihove kontrole. Da bi pacijenti bili zadovoljniji i angažovaniji u pogledu svog lečenja, oni moraju da budu motivisani da postanu aktivni učesnici u sopstvenom lečenju.


Ključne poruke Svetskog dana bubrega odnose se na sledeće:
• Osnaživanje pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega i članova njihovih porodica, koji su najčešće i njihovi negovatelji, kako bi se ostvarili željeni zdravstveni ishodi i postigli postavljeni životni ciljevi koji su za njih značajni i važni. Neophodno je da pacijenti razumeju svoju ulogu u procesu lečenja, poseduju neophodno znanje kako bi mogli da učestvuju sa lekarima u zajedničkom donošenju odluka, kao i da razviju veštine za efikasno upravljanje svojom hroničnom bolešću.
• Zalaganje za ojačano partnerstvo sa pacijentima pri kreiranju, primeni i evaluaciji programa upravljanja hroničnim bubrežnim bolestima, što zahteva kvalitetnu i efikasnu komunikaciju.
• Zalaganje za pristup koji obuhvata strategije za: pružanje podrške pacijentima u cilju povećanja njihove adaptacije na epizode pogoršanja bolesti, održavanje socijalnih kontakata, podizanje svesti i unapređenje znanja pacijenta, olakšavanje pristupa podršci i uspostavljanje poverenja i kontrole u upravljanju hroničnom bubrežnom bolesti.
• Zalaganje za pristup usmeren na uvažavanje prava i potreba pacijenta u sprovođenju istraživanja, lečenja i kreiranja zakonske regulative.
• Osnaživanje pacijenta, partnerstvo i efikasna komunikacija, zajedno sa promenom paradigme ka pristupu zasnovanom na osnaživanju pacijenta i njegove okoline, mogu uliti poverenje i nadu pacijentima da mogu kvalitetno živeti sa hroničnim bolestima bubrega. Zalaganje za efikasniji, multidisciplinarni, integrisaniji i holistički pristup upravljanja simptomima kao što su kontrola bola, problemi sa spavanjem, anksioznost, depresija, stres, otežana pokretljivost, slabost i dr, sa ciljem ublažavanja ovih simptoma i poboljšanja kvaliteta života kako pacijenata tako i njihovih negovatelja.

Izvori: http://www.worldkidneyday.org Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2019. Jovanović V (urednik). Beograd: Elit medika; 2020.


ŠEF DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U POSETI VALjEVU
   
Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, boravio je u Valjevu 24.09.2020. godine sa timom medicinskog i nemedicinskog osoblja angažovanog u okviru podrške EU zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv COVID19.
Uz pomoć Evropske unije, u Srbiji je u okviru borbe protiv COVID19 na šest meseci angažovano ukupno 198 lekara i nemedicinskog osoblja. U Valjevu je angažovano pet doktora medicine i pet sanitarnih tehničara, koji su podrška postojećem timu u valjevskom Zavodu za javno zdravlje. Opširnije

02.03.2020. – INFORMACIJE O КORONA VIRUSU COVID-19
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije od 26.02.2020. svakodnevno dva puta dnevno objavljuje sve informacije u vezi sa korona virusom. Informacije će biti objavljivane u 8 i 18 časova na sajtu Ministarstva zdravlja, na internet adresi: Covid19.rs.

Građani sa područja Кolubarskog okruga koji su doputovali iz zemalja u kojima ima obolelih od korona virusa (intenzivna transmisija) a slučaju da u narednih 14 dana dobiju temperaturu i simptome respiratorne infekcije javljaju se na telefon Zavoda za javno zdravlje Valjevo :

Кontakt telefoni pripravnih epidemiologa
u vezi Кorona virusa od 08-22 časa:062-202-701;     062-202-719;     062-202-721;


Voljeni naš Vladika Milutin

neraskidivo povezan sa našom ustanovom, blagoslovio je naš rad i bio naša zvezda vodilja. I ubuduće će njegov duh biti sa nama, da nas uteši, ohrabri i pokaže pravi put.

Dragi naš Vladiko, hvala za sve
U ime zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje Valjevo
Dr Marija Gavrilović

 

XXX NEDELjA ZDRAVLjA USTA I ZUBA
ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE

   

U Srbiji se tradicionalno od 1991.godine, u trećoj nedelji maja meseca, obeležava Nedelja zdravlja usta i zuba kako bi se ukazalo na značaj oralnog zdravlja i velike zastupljenosti bolesti usta i zuba. Kampanja se realizuje na teritoriji Republike Srbije, a sprovode je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Zdravlje usta i zuba je veoma bitno za svakodnevni život jer nam omogućava da govorimo, da se smejemo, da osetimo ukus, da žvaćemo i gutamo. Održavanjem oralnog zdravlja utiče se na fizičko, mentalno i socijalno zdravlje.


Tokom Nedelje zadravlja usta i zuba intenziviraju se aktivnosti na informisanju stanovništva o značaju oralnog zdravlja i merama prevencije, a posebno o potrebi i mogućnostima da se ličnim i kolektivnim angažovanjem i pozitivnim ponašanjem čuva i unapređuje zdravlje usta i zuba. Nosioci i koordinatori ovih aktivnosti na nivou okruga su okružni instituti i zavodi za javno zdravlje, a za teritoriju svake opštine službe stomatološke zaštite domova zdravlja, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse, lokalne zajednice, privatnog sektora i udruženja građana.

Kampanja ima za cilj i da se dodatno motivišu pojedinci, porodice, zajednica i donosioci odluka za aktivan odnos prema unapređivanju oralnog zdravlja, obzirom da oboljenja usta i zuba, karijes (zubni kvar) i parodontopatije (oboljenje potpornog aparata zuba), imaju veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj, te predstavljaju javnozdravstveni problem u mnogim zemljama sveta.

Ove godine od 18. do 24.maja obeležava se XXX Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom „Zdrave navike za zdrave zube“. Slogan ovogodišnje kampanje ukazuje nam na značaj zdravih stilova života na očuvanje zdravlja usta i zuba kao i faktora rizika za nastanak bolesti usta i zuba.

Faktori rizika za nastanak bolesti usta i zuba nisu samo loša oralna higijena već i faktori koji su značajni i za nastanak oboljenja srca i krvnih sudova, malignih oboljenja, dijabetesa, kao što su nepravilna ishrana sa velikom količinom masti, soli i šećera, upotreba duvanskih proizvoda, štetna upotreba alkohola, fizička neaktivnost, ali i socijalne determinante zdravlja.

Istraživanje zdravlja stanovnika Srbije iz 2013. godine je pokazalo da je manje od polovine stanovništva (45,6%) u Srbiji procenilo stanje svojih zuba i usne duplje kao dobro, Rezultati istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2018. godine pokazali su da naviku svakodnevnog pranja zuba češće od jednom dnevno ima nešto više od dve trećine (70,9%) učenika petih, sedmih razreda osnovne škole i prvih razreda srednjih škola, značajno više devojčica nego dečaka (82,6% prema 59,9%). Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja koje se plasiraju u okviru ove kampanje nisu usmerene samo na značaj održavanja adekvatne higijene i redovnih poseta stomatologu, već obuhvataju i preporuke za smanjenje unosa šećera, a podstiče se i uključivanje poruka o bezbednom fizičkom okruženju, kao i uticaju konzumiranja alkohola i pušenja na oralno zdravlje. Preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

 • Održavanje adekvatne higijene što podrazumeva redovno pranje zuba ujutru i uveče pred spavanje, kao i posle svakog obroka pastom za zube sa fluorom i korišćenje konca za zube
 • Posete stomatologu radi redovne kontrole najmanje jednom u šest meseci ukoliko nije potrebno učestalije zbog lečenja i uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa
 • Izbalansirana ishrana bogata voćem, povrćem i mlečnim proizvodima sa smanjenim unosom šećera (izbegavati unos slatkih gaziranih napitaka i grickalica)
 • Smanjenje ili prestanak konzumiranja alkohola
 • Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti (kaciga, štitnik za zube...)
 • Vezivanje sigurnosnih pojaseva u vozilu, kao i pravilno korišćenje dečijih auto sedišta.

Kod osoba sa već postojećim oboljenjem bubrega, sekundarna prevencija je usmerena ka edukaciji pacijenata o adekvatnoj ishrani baziranoj na biljnoj ishrani i smanjenom unosu soli i belančevina kao i primeni farmakoterapije, što za krajni cilj ima regulaciju krvnog pritiska i kontrolu glikemije.

Svake godine, u okviru obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba organizuje se konkurs za izbor najboljih likovnih radova i literarnih sastava za decu u predškolskim ustanovama i učenike u osnovnim školama u Republici Srbiji koji ima za cilj podsticanje zdravstveno-vaspitnog rada na temu oralnog zdravlja. Ove godine, zbog aktuelne COVID-19 pandemije, konkurs će biti raspisan na jesen.


12.03.2020. – SVETSKI DAN BUBREGA
   

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalјa širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilј je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima klјučnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive.

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega „Zdravlјe bubrega svima i svuda – od prevencije do otkrivanja i ravnopravnog pristupa lečenju” ima za cilј podizanje svesti o rastućem opterećenju bubrežnim bolestima širom sveta i promovisanje zdravlјa stanovništva kroz osiguravanje univerzalnog, održivog i ravnopravnog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i smanjenje nejednakosti u zdravlјu među različitim socijalno-ekonomskim grupama stanovništva. Konkretno, kampanja 2020. naglašava važnost preventivnih intervencija za sprečavanje nastanka i napredovanja bubrežnih bolesti.

Glavna funkcija bubrega je izlučivanje toksičnih produkata metabolizma i viška tečnosti iz organizma. Bolesti bubrega čine veliku grupu obolјenja različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze. Ova obolјenja najčešće su izazvana infekcijama, metaboličkim poremećajima, toksinima i drugim uzrocima, a manifestuju se kao upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefrotski sindrom) i akutna, odnosno hronična smanjena funkcija bubrega (bubrežna insuficijencija).

Procenjuje se da trenutno oko 850 miliona lјudi širom sveta boluje od bolesti bubrega. Svaka deseta odrasla osoba ima hroničnu bolest bubrega. Globalni teret obolelih od hronične bolesti bubrega raste, a predviđa se da će hronična bolest bubrega postati peti najčešći uzrok izgublјenih godina života na globalnom nivou do 2040. godine.

U našoj zemlјi 10.749 osoba se bolnički lečilo zbog obolјenja bubrega u 2018. godini, a od tog broja 6.196 osoba se bolnički lečilo zbog hronične bubrežne insuficijencije. Iste godine je umrlo 752 hospitalizovanih osoba zbog bolesti bubrega, od kojih je 70% umrlo zbog hronične bubrežne insuficijencije.

Troškovi za dijalizu i transplantaciju čine 2–3% godišnjeg budžeta za zdravstvenu zaštitu u visokorazvijenim zemlјama, potrošenih od strane manje od 0,03% ukupnog stanovništva ovih zemalјa. U srednjerazvijenim i slaborazvijenim zemlјama većina lјudi sa hroničnom bolešću bubrega nema dovolјan pristup dijalizi i transplantaciji bubrega.

Presudno je da se bolesti bubrega mogu sprečiti, kao i da se napredovanje bolesti do terminalne bubrežne insuficijencije može odložiti uz odgovarajući pristup osnovnoj dijagnostici i ranom lečenju. Međutim, iako su nacionalne politike i strategije za hronične nezarazne bolesti opšte prisutne u mnogim zemlјama, često nedostaju specifične politike usmerene na rano otkrivanje, prevenciju i lečenje bolesti bubrega. Takođe, postoji i potreba za povećanjem svesti o važnosti preventivnih mera kako u opštoj populaciji, tako i među zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka.

Šta se podrazumeva pod prevencijom bubrežnih bolesti?

Naime, primarna prevencija bolesti bubrega zahteva modifikaciju faktora rizika, uklјučujući šećernu bolest i hipertenziju, nepravilnu ishranu, urođene anomalije mokraćnih puteva i nefrotoksičnost. Primarna prevencija uklјučuje promovisanje zdravih stilova života, uklјučujući fizičku aktivnost i pravilnu ishranu, kao i skrining bolesnika pod povećanim rizikom za nastanak hronične bubrežne insuficijencije.

Kod osoba sa već postojećim obolјenjem bubrega, sekundarna prevencija je usmerena ka edukaciji pacijenata o adekvatnoj ishrani baziranoj na bilјnoj ishrani i smanjenom unosu soli i belančevina kao i primeni farmakoterapije, što za krajni cilј ima regulaciju krvnog pritiska i kontrolu glikemije.

Kod pacijenata sa uznapredovanom hroničnom bolešću bubrega, prioritet u prevenciji je upravlјanje ko-morbiditetima kao što su uremija i kardiovaskularne bolesti.

S obzirom da su hronične bolesti bubrega povezane sa visokim troškovima, preventivne mere, posebno mere primarne prevencije, imaju značajnu vrednost. Podizanje svesti i edukacija pojedinaca o najvažnijim faktorima rizika i načinima prevencije su važni kako bi se smanjila opterećenost bubrežnim bolestima.

Ovogodišnja kampanja je usmerena na zalaganje da se implementiraju konkretne mere prevencije u svakoj zemlјi koje uklјučuju: – fokus na primarnu zdravstvenu zaštitu, podizanje svesti i edukaciju, uklјučujući osnaživanje pacijenta;

– integrisanje prevencije hronične bubrežne bolesti u nacionalne programe hroničnih nezaraznih bolesti kako bi se pružile sveobuhvatne i integrisane usluge, koje su klјučne za pobolјšanje ranog otkrivanja i praćenja hronične bolesti bubrega na nacionalnom nivou;

– zalaganje donosilaca odluka, čitavog društva i multisektorsku saradnju u cilјu promo- cije značaja prevencije bubrežnih bolesti.


31.01.2020. – NACIONALNI DAN BEZ DUVANA
   

U Srbiji se 31. januara pod sloganom „Život bez duvana – za bolju budućnost novih generacija“ obeležava Nacionalni dan bez duvana. Aktivnosti u okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana upozoravaju javnost na štetne efekte upotrebe duvana kao i posledice izlaganja duvanskom dimu.

U okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana intenziviraju se aktivnosti na promociji života u okruženju bez duvana kao i značaja prestanka upotrebe duvanskih proizvoda. Tokom ovogodišnjeg Nacionalnog dana bez duvana posebno se naglašava značaj zaštite mladih od upotrebe duvana i ukazuje na nove izazove u vezi sa duvanom sa kojima se mladi susreću.

Duvanski dim sadrži preko 7000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna obolenja.

U svetu svake godine usled upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu prevremeno umire blizu osam miliona ljudi odnosno više od 20 000 svaki dan. U Srbiji, najmanje 15 000 ljudi prevremeno umre zbog pušenja.

Upotreba duvana je povezana sa nastanom brojnih bolesti. Gotovo da nema organa u ljudskom telu na koji duvan nema štetan uticaj, a dokazi o bolestima izazvanim duvanom se povećavaju već decenijama.

Od svih smrtnih slučajeva uzrokovanih kardiovaskularnim bolestima, 17% je uzrokovano upotrebom duvana i izloženosti duvanskom dimu. Pušenje je takođe povezano sa rakom pluća kao posledica direktnog izlaganja pluća karcinogenima u duvanskom dimu.

Pored raka pluća, upotreba duvana povezana je sa oboljevanjem od drugih malignih oboljenja kao što su rak bešike, debelog creva i rektuma, jednjaka, jetre, pankreasa, traheje, bronha. Upotreba duvana je faktor rizika za mnoge druge bolesti kao što su opstruktivna bolest pluća, astma, emfizem, hronični bronhitis, reumatoidni artritis, bolesti usta kao što su parodontitis i mnogi drugi. Pored toga, upotreba duvana utiče i na reproduktivne organe, pa tako može uticati i na smanjenje plodnosti.

Upotreba duvana je takođe povezana sa povećanim rizikom umiranja kod obolelih od nekih zaraznih bolesti kao što je tuberkuloza.

Posebno osetljiva populacija su mladi, a većina današnjih pušača prvu cigaretu je zapalila tokom adolescencije. Rano otpočinjanje pušenja povezano je sa intenzivnijim pušenjem u odrasloj dobi i češćom pojavom zdravstvenih problema povezanih sa pušenjem. Mladi koji puše, pored većeg rizika oboljevanja od brojnih hroničnih nezaraznih obolenja tokom života, obično su manje fizički aktivni i imaju više problema sa disajnim organima.

Deca su posebno osetljiva i na izloženost duvanskom dimu iz okruženja, koji kod dece i odojčadi uzrokuje brojne zdravstvene probleme kao što su češći i jači napadi astme, respiratorne infekcije i infekcije uha. Nepušači koji su izloženi duvanskom dimu udišu iste kancerogene materije kao i pušači.

Što je veći nivo izloženosti duvanskom dimu, veći je rizik od razvoja raka pluća, bolesti srca i krvnih sudova i drugih obolenja.
U okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana posebno se apeluje na roditelje da zaštite svoju decu od duvanskog dima, jer mala deca često nemaju mogućnost izbora boravka u prostori bezu duvanskog dima.

Pored direktnoj izloženosti duvanskom dimu zdravlje ugrožavaju i ostaci štetnih materija iz duvanskog dima koji se dugo nakon pušenja duvana zadržavaju na odeći, nameštaju, zavesama, zidovima, krevetu i posteljini, tepisima, igračkama, vozilima itd. i ne mogu se eliminisati provetravanjem.

Radi se, u stvari, o česticama iz duvanskog dima koje prianjaju za površine, a ne o duvanskom dimu u užem smislu reči. Sa tih površina, čestice se mogu oslobađati, pretrpeti hemijsku transformaciju ili se akumulirati. Sve je više podataka iz istraživanja o štetnim efektima „zadržanog duvanskog dima”, na koje su najosetljiviji najmlađi – odojčad i mala deca.Roditelji mogu da zaštite decu od duvanskog dima ukoliko:

• Ne dozvole pušenje unutar ili u blizini kuće.
• Ne dozvole pušenje u autu, čak ni kada je otvoren prozor.
• Zalažu se da vrtići, škole i sva druga mesta na kojima deca provode vreme budu bez duvanskog dima.
• U svakoj prilici za boravak svoje porodice biraju objekte, javne površine, prostorije i restorane u kojima pušenje nije dozvoljeno i budu svesni činjenice da delimična zabrana pušenja ne pruža zaštitu od izloženosti duvanskom dimu.
U okviru obeležavanja ovogodišnjeg Nacionalnog dana bez duvana, ističu se i novi izazovi u kontroli duvana kao što su upotreba nargila i elektronskih cigareta među mladima. Posebno zabrinjava porast učestalosti istovremene upotrebe više duvanskih proizvoda ili elektronskih cigareta i duvana.

Podaci o upotrebi duvana među mladima u Srbiji

Rezultati Globalnog istraživanja upotrebe duvana kod mladih (Global Youth Tobacco Survey (GYTS)) koje je sprovedeno 2017. godine od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ uz podršku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Svetske zdravstvene organizacije, među učenicima starosti od 13 do 15 godina na reprezentativnom uzorku svih škola u Srbiji pokazuju da:

• 11% učenika puši cigarete, podjednako devojčice i dečaci
• 6% učenika koristi elektronsku cigaretu
• 6 od 10 sadašnjih pušača pokušalo je da prestane sa pušenjem u prethodnih 12 meseci.
• 70,4% učenika koji sada puše cigarete dolazi do cigareta tako što ih kupuje u prodavnicama, samoposlugama ili na kioscima.
• 82,6% onih učenika koji kupuju cigarete nije bilo sprečeno da ih kupi zbog svojih godina.
• 61% mladih izloženo je duvanskom dimu na zatvorenim javnim mestima
• 82,2% učenika podržava zabranu pušenja u zatvorenim javnim mestima.

Rezultati Istraživanje o zdravstvenom ponašanju školske dece (Health behaviour in school-aged children survey, HBSC) koje je u Srbiji realizovano 2018. godine u 101 osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokazuju da je:

• procenat učenika petih i sedmih razreda osnovnih škola koji su bar jednom popušili cigaretu više od tri puta manji (2,6% i 7,1% redom) u poređenju sa prvim razredima srednjih škola u kojima je cigarete probao skoro svaki treći učenik (28,3%).
• nargile ikada tokom života pušila skoro jedna trećina učenika prvih razreda srednjih škola (29,3%), a u prethodnih 30 dana skoro svaki peti učenik (16,6%).ЕVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE (20.01. – 26.01.2020. gоdinе)
   
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 20. dо 26. јаnuаrа 2020. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје.
Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе, каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе.
Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć trinаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju.
Оvоm nеdеljоm prеnоsimо pоruкu о znаčајu dоstupnih mеrа prеvеnciје u nаšој zеmlji, u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.
Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti.
„RАNО ОTКRIVАNjЕ MОŽЕ SPRЕČITI RАК GRLIĆА MАTЕRICЕ” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа žеnе оdrеđеnih uzrаsnih grupа dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекi оd dоstupnih prеvеntivnih prеglеdа.
Tокоm 2016. gоdinе u Srbiјi је rеgistrоvаnо 1239 nоvооbоlеlih žеnа svih uzrаstа оd rака grlićа mаtеricе, а tокоm istе gоdinе 453 žеnе su u Srbiјi umrlе оd оvе vrstе rака.
Каdа је rеč о оbоlеvаnju оd rака grlićа mаtеricе, Srbiја sе nаlаzi nа pеtоm mеstu u Еvrоpi, pоslе Letоniје, Bоsnе i Hеrcеgоvinе, Еstоniје i Mоldаviје. Tакоđе, nаšа zеmljа sе i pо umirаnju оd оvе vrstе rака коd žеnа nаlаzi nа pеtоm mеstu u Еvrоpi, pоslе Rumuniје, Mоldаviје, Bugаrsке i Litvаniје.
U ZZJZ Valjevo se od 1995. godine vodi Populacioni registar za rak, od kada je registrovano 364 žena obolelih od raka grlića materice u Valjevu i 641 žena obolela od iste bolesti u Kolubarskom okrugu.
Nајеfiкаsniја mеrа primаrnе prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа, аli imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа, budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV.
Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе, оtкrivајući mаlignu dеgеnеrаciјu u prеinvаzivnој fаzi.

Slava zavoda za javno zdravlje Valjevo - 12.11.2019. godine
   

Zavod za javno zdravlje Valjevo proslavio je i ove godine praznik Svetog kralja Milutina, kao svoju krsnu slavu, zajedno sa svojim saradnicima i prijateljima. Obred blagosiljanja slavskog kolača i osvećenja žita i vina obavio je Njegovo Preosveštenstvo Episkop valjevski G. Milutin sa sveštenstvom .
Nadležni paroh, protojerej – stavrofor Dragan Aleksić čestitao je imendan Vladiki Milutinu i krsnu slavu zaposlenima u Zavodu rečima da mu je čast da po blagoslovu Episkopa valjevskog pozdravi direktorku ove ustanove dr Mariju Gavrilović i sve koji u njoj rade i čestitao današnji praznik i slavu. Svi sa radošću dolazimo ovde – rekao je prota Dragan Aleksić. Podsećajući na pouku „da imamo ljubav među sobom“, koju Vladika Milutin često upućuje, prota Aleksić istakao je da su nam u ovom vremenu ljubav i sloga najpotrebnije da bismo mogli valjano obavljati dužnosti koje su nam poverene.
U ime Zavoda za javno zdravlje, blagodarje je uputila direktorka dr Marija Gavrilović.
Proslava krsne slave zaokružena je trpezom ljubavi, koju su svečari pripremili za svoje drage goste.

NAJAVA AKCIJA BESPLATNOG TESTIRANjA NA HIV U VALjEVU
   
U okviru obeležavanja Evropske nedelje testiranja na HIV i Svetskog dana borbe protiv SIDE (1. decembar) , Zavod za javno zdravlje Valjevo u saradnji sa Asocijacijom Duga iz Šapca, Crvenim krstom Valjevo i Omladinom JAZAS Valjevo, organizuje akcije dobrovoljnog i poverljivog testiranja i savetovanja na HIV dana 26.11.2019.godine (utorak) u terminu od 13,00-15,00 na Gradskom trgu u Valjevu

Savetovanje i testiranje za sve zainteresovane je besplatno i anonimno.

Za testiranje se uzima kap krvi iz jagodice prsta, a rezultati su gotovi za deset minuta . Uz testiranje se mogu dobiti sve informacije vezane za HIV i druge polno prenosive bolesti. Nije potrebna lična karta, zdravstvena knjižica ili bilo koji dokument.

IMUNIZACIJA PROTIV GRIPA U SEZONI 2019/2020
   
Zbog većeg interesovanja za vakcinacijom protiv gripa u prošloj sezoni, za potrebe zdravstvenih ustanova Kolubarskog okruga je nabavljena veća količina vakcine - ukupno 6100 doza . Institut Torlak ju je isporučio Zavodu za javno zdravlje u subotu, 12.oktobra, a u toku je distribucija domovima zdravlja. Domu zdravlja Lajkovac je opredeljeno 400, Ljigu i Osečini po 670, Mionici 475, Ubu 650, a domu zdravlja Valjevo 3000. Zavod za javno zdravlje je Valjevo ima na raspolaganju 235 doza vakcine protiv gripa.
Radi se o inaktivisanoj četvorovalentnoj vakcini protiv gripa VaxigripTetra prizvođača Sanofi Aventis. Vakcina VaxigripTetra odgovara preporuci Svetske zdravstvene organizacije (za severnu hemisferu) i odluci EU za sezonu 2019/2020. za prevenciju gripa. Radi se o četvorovalentnoj vakcini koja sadrži po dva podtipa influenca A i B virusa.
Vakcinacija je indikovana kod trudnica, lica starija od 6 meseci života sa hroničnim oboljenjima srca, pluća, bubrega, endokrinog sistema , hemoglobulinopatijama, neurološkim oboljenjima, stanjima oslabljenog imuniteta i primaocima transplantata . Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih u gerontološkim centrima i socijalno zdravstvenim ustanovama i zaposlenih.Obavezna za zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji rade sa pacijentima u visokom riziku od infekcije virusom gripa.

SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU
   
ОD 1.5.2019. GODINE

U

ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE

VALJEVO


INFORMACIJE NA TEL:

060 60 80 123

060 70 52 688

NEDELJA IMUNIZACIJE
   
„ Vakcine deluju, štiteći nas sve zajedno“

24-30.4. 2019. godine

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine, a u čije obeležavanje se uključila Srbija od početka.
Ova četrnaesta nedelja imunizacije u Evropskom regionu, obeležava se istovremeno u svim regionima SZO.
Nedelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova u vezi neophodnosti imunizacije.
Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.
Vakcine su vremenom postale žrtve svoga uspeha, jer se ne “vide“ oboleli , već samo oni koji nisu imali priliku da obole od bolesti protiv kojih su vakcinisani.
Imunizacija je jedna od najuspešnijih javnozdravstvenih inicijativa. Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti među kojima su dečija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zaušci, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice.
Svake godine se registruje dva do tri miliona smrtnih ishoda od pneumokoknih infekcija, rotavirusnih infekcija, difterije, tetanusa, velikog kašlja, malih boginja kod nevakcinisanih lica, među kojima je najviše dece ispod 5 godina života. Imunizacija je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju dečije paralize. Dobro funkcionisanje imunizacionog sistema je jedan od ključnih elemenata za snažan zdravstveni sistem i priprema zemlje za buduće javno zdravstvene izazove. Obuhvat imunizacijom je jedan od indikatora dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i procene kapaciteta zdravstvenog sistema. PORUKE:
Donosioci odluka treba da kreiraju profesionalni, edukativni i socijalni sistem podjednake dostupnosti vakcina.
Zdravstveni radnici treba da budu ključni izvor informacija o vakcinama za roditelje. Izgradnjom poverenja u vakcine spašavaju se životi.
Svaki roditelj treba da igra ključnu ulogu u zaštiti svoje dece izborom da ih vakciniše. Svako dete zaslužuje da bude zaštićeno od vakcinama preventabilnih bolesti.
Istraživači na polju vakcina spasili su milione života razvojem bezbednih i efikasnih vakcina.
Radeći na tome da svako dete primi potrebne vakcine bivamo zaslužni za kreiranje budućnosti bez vakcinama preventabilnih bolesti.
Vakcine štite od bolesti, spašavaju živote i stvaraju osnovu za dug i zdrav život.
Vakcinacijom protiv zaraznih bolesti ne štite se samo vakcinisani, već i oni oko njih.
Zahvaljujuću vakcinaciji, broj slučajeva dečije paralize je od 1988. godine redukovan za 99%. Zajedno možemo iskoreniti polio.
Vakcinacijom protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusom (HPV) možemo prevenirati 90% karcinoma grlića materice.
HPV vakcina u kombinaciji sa skriningom je najefikasnija startegija u prevenciji karcinoma grlića materice.
Morbile su jedna od najzaraznijih bolesti. Nevakcisana deca ispod 5 godina života su u najvećem riziku od obolevanja i komplikacija, uključujući smrtni ishod.
Rubela infekcija kod trudnica može izazvati pobačaj ili kongenitalne malfomacije ploda. Vakcinacijom u detinjstvu štiti se osoba ceo život.
Vakcina protiv hepatitisa B je 95% efikasna u prevenciji infekcije, razvoju hronične bolesti i karcinoma jetre uzrokovane hepatitisom B.
Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta. (Materijal IZJZ Srbije)
NAJAVA AKCIJA BESPLATNOG TERENSKOG TESTIRANjA NA HIV U VALjEVU
   
U okviru obeležavanja Evropske nedelje testiranja na HIV i Svetskog dana borbe protiv SIDE (1.decembar), Zavod za javno zdravlje Valjevo u saradnji sa Omladinom JAZAS Valjevo i Asocijacijom Duga iz Šapca, organizuje akcije dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV:

• dana 26.11.2018.godine u terminu od 10,00 do 13,00 u prostorijama Visoko poslovne škole strukovnih studija u Valjevu za studente ove ustanove

• dana 30.11.2018.godine u terminu od 13,00 do 16,00 na Gradskom trgu u Valjevu

• dana 14.12.2018.godine u terminu od 18,00 do 21,00 na Gradskom trgu u Valjevu

Savetovanje i testiranje za sve zainteresovane je besplatno i anonimno.

Za testiranje se uzima kap krvi iz jagodice prsta, a rezultati su gotovi za deset minuta. Uz testiranje se mogu dobiti sve informacije vezane za HIV i druge polno prenosive bolesti. Nije potrebna lična karta, zdravstvena knjižica ili bilo koji dokument.
Orden Svetog Vladike Nikolaja Zavodu za javno zdravlje Valjevo
   
Zavod za javno zdravlje Valjevo proslavio je i ove godine praznik Svetog kralja Milutina, kao svoju krsnu slavu, zajedno sa svojim saradnicima i prijateljima. Obred blagosiljanja slavskog kolača i osvećenja žita i vina obavio je Njegovo Preosveštenstvo Episkop valjevski G. Milutin sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom.
Uz srdačne čestitke krsne slave, koja je ujedno i njegov imendan, Episkop Milutin uručio je najviše odlikovanje Eparhije valjevske – Orden Svetog Vladike Nikolaja zaposlenima Zavodu za javno zdravlje „za sva dobra koja čine našem narodu i na delu iskazanu ljubav prema Crkvi“. U ime kolektiva Zavoda priznanje je primila direktorka ustanove dr Marija Gavrilović.
Podsetivši na veličinu ličnosti i dela Svetog kralja Milutina, Vladika Milutin podelio je sa zaposlenima Zavoda za javno zdravlje radost zbog jučerašnjeg osvećenja hrama u Bošnjanoviću, prvog na teritoriji Srbije koji je posvećen slavnom vladaru. Sveti kralj Milutin podizao je zadužbine i činio mnoga dobra svom narodu. Svi mi smo dužni to da činimo baš kao što to rade zaposleni u Zavodu, brinući o zdravlju svojih sugrađana, rekao je Episkop Milutin.
Neka da Bog da se svi mi Srbi bilo državnici, episkopi, sveštenici, đaci, studenti i svi drugi potrudimo da radimo onako kako je radio Sveti kralj Milutin. Svima nama bi onda bilo zadovoljstvo, jer stvaramo ne samo za sebe. Sveti oci govore:“Samo ono što drugome daš, to je tvoje“ i to je večna istina. Blagodarim vam što se trudite za dobro našeg naroda – poručio je Vladika Milutin, prilikom uručivanja Ordena Svetog Vladike Nikolaja.
Iznenađena i dirnuta priznanjem, dr Marija Gavrilović, u ime kolektiva ustanove kojom rukovodi, zablagodarila je Episkopu Milutinu i čestitala mu imendan, istakavši da će Zavod nastojati da opravda dodeljeno mu priznanje.
Proslava krsne slave zaokružena je trpezom ljubavi, koju su svečari pripremili za svoje drage goste.
Galerija
Početak vakcinacije protiv sezonskog gripa na teritoriji kolubarskog okruga u sezoni 2018/ 2019
   
Dana 12.10.2017 godine Institut za virusologiju , vakcine i serume “Torlak „ Beograd je Zavodu za javno zdravlje Valjevo isporučio 5110 doza vakcine protiv gripa za sezonu 2018/2019 namenjenih zaštiti od gripa stanovništva kolubarskog okruga.
Zavod će dalje distribuirati vakcinu do zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite prema ranije odobrenom planu raspodele . Domu zdravlja Valjevo je opredeljeno 2500 doza , Lajkovcu 400, Ljigu 620, Mionici 450, Osečini 570, Ubu 450. .Za potrebe vakcinacije zdravstvenih radnika i lica u kolektivnom smeštaju , Zavod za javno zdravlje je preuzeo 120 doza.
Od početka naredne nedelje , odmah po preuzimanju vakcina , vakcinacija će započeti u svim domovima zdravlja kolubarskog okruga .
Radi se o inaktivisanoj vakcini proizvođača Sanofi Pasteur – Vaxigrip , koja sadrži sojeve virusa gripa A ( H1N1 H3N2 ) i jedan tip B.
Vakcinom protiv gripa potrebno je zaštititi trudnice i starije od šest meseci života sa hroničnim bolestima pluća, srca, bubrega, hemoglobinopatijom ,hroničnim neurološkim poremećajima , dijabetičare,one sa oslabljenim imunitetom i primaoce transpantata.Obavezna je vakcinacija i za lica i zaposlene u ustanovama socijalne zaštite, zaposlene u zdravstvenim ustanovama .
Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju smanjenja broj obolelih i umrlih kao i smanjenja mogućnosti prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.
Konkurs za najbolji poster i slogan - Rano otkivanje raka dojke
   
KREATIVNI KONKURS ZA NAJBOLjI SLOGAN I POSTER U CILjU PODIZANjA SVESTI O RANOM OTKRIVANjU RAKA DOJKE


Projekat Unapređenje Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke u Republici Srbiji otvorio je kreativni konkurs za najbolji slogan i poster u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Institutom za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Konkurs je podeljen u dve kategorije:

* za učenike VIII razreda, srednjoškolce i studente i
* za odrasle osobe starije od 18 godina.

Tema je podizanje svesti o važnosti skrininga i ranog otkrivanja ove opake bolesti. Građani će kreativne predloge moći da pošalju do 20. oktobra 2018. na sledeće mejl adrese, u zavisnosti od kategorije za koju apliciraju: konkurs.poster@gmail.com (za poster) i slogan.konkurs@gmail.com (za slogan). Konkurs će biti otvoren za sve, bez obzira na zanimanje. Dodatne informacije se nalaze na Facebook strani “Pink Ribbon Serbia”.

U Japanu svakog oktobra Japansko udruženje za borbu protiv raka organizuje događaj pod imenom Pink Ribbon Festival (Festival roze trake), što je jedna od aktivnosti za promociju prevencije raka dojke. Ovaj događaj se održava od 2003. godine i do sada broji 18 dešavanja. Japansko udruženje za borbu protiv raka prikupilo je preko 700 predloga postera i 15,000 slogana samo prošle godine. Ovo dešavanje sastoji se od tri događaja: tribine, javne šetnje i kreativnog takmičenja. Japansko udruženje za borbu protiv raka radi na podizanju nivoa svesti o ovoj bolesti, na motivisanju stanovništva za odlazak na skrininge i pruža podršku pacijentima.

Stopa preživljavanja ove opake bolesti u Japanu je 10 godina, ali ukoliko se rak otkrije u ranoj fazi, oko 90% žena može da se izleči. Međutim, ukoliko se otkrije kasno, stopa preživljavanja spušta se na 15%. Za rano otkrivanje raka dojke ključni su redovni mamografski pregledi. Uz podizanje svesti javnosti može se povećati broj žena u Srbiji kod kojih se karcinom otkriva u ranoj fazi, ukoliko su prošle mamografski pregled.

Ovaj projekat organizuje Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije uz podršku Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", s ciljem da poboljša postojeći Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke.

Kreativni konkurs sprovode Japanska agencija za međunarodnu saradnju, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Institut za javno zdravlje "Batut".
JICA Poster
Svetski dan hrane i Oktobar mesec pravilne ishrane
   
Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane
„Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”


Savremeno društvo karakteriše postojanje određenih klišea za pojedina životna doba, a za starost posebno. Budući da je za moderna društva upravo karakteristično povećanje broja starijih stanovnika i intenziviranje starenja stanovništva, paradoksalno je da su upravo u tim društvima predrasude i stereotipi o starima rasprostranjeniji nego ikada pre. Ovi stavovi su primeri predrasuda u vezi sa starim osobama – stereotipa koji se odnose na diskriminaciju pojedinca ili grupe ljudi zbog njihovih godina. Ovakvi stavovi prikazuju starije ljude kao slabe, one „čije je vreme prošlo”, nesposobne za rad, fizički i mentalno spore, sa nekim poremećajem ili nesposobnošću ili kao bespomoćne. Predrasude usmerene ka starim osobama služe kao socijalni zid između generacija.
Ključne činjenice:

• Svake godine, glad ubija više ljudi od malarije, tuberkuloze i AIDS-a zajedno. Oko 80% ekstremno siromašnih živi u ruralnim područjima. Vecćina njih živi i zavisi od poljoprivrede.
• Svake godine, glad ubija više ljudi od malarije, tuberkuloze i AIDS-a zajedno.
• 45% smrtnosti odojčadi se odnosi na pothranjenost. Zastoj u razvoju i dalje utiče na 155 miliona dece mlađe od pet godina, dok je istovremeno, gojaznost dece u porastu u svim regijama.
• 1,9 milijardi ljudi - više od četvrtine svetske populacije – pate od prekomerne težine. Od ovog broja, 600 miliona je gojazno, a gojaznost odraslih su svetu ubrzano raste.
• 3,4 miliona ljudi umre svake godine zbog prevelike težine i gojaznosti.
• Troškovi pothranjenosti u svetskoj ekonomiji iznose 3,5 triliona dolara godišnje.
• FAO procenjuje da poljoprivredna proizvodnja mora porasti za oko 60% do 2050 godine, kako bi se obezbedila dovoljna količina hrane. Sukobi, ekstremni vremenski događaji vezani za klimatske promene i usporavanje privrede predstavljaju rizik za ovaj cilj.
• Veliki broj gladnih širom sveta, 489 miliona, od kojih 75 procenata čine deca sa zastojem u rastu i razvoju do pet godina života, žive u zemljama pogođenim ratnim sukobima i konfliktima.
• Klimatske promene takođe utiču na pogoršanje stanja gladi u svetu.
• Trećina hrane koja se proizvede širom sveta se izgubi ili uzaludno potroši. Troškovi bačene hrane su oko 2,6 triliona dolara godišnje, uključujući 700 milijardi eura troškova za životnu sredinu i 900 milijardi dolara socijalnih troškova.

Zato je Svetski dan hrane i prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja - bez gladnih do 2030. godine.
Ključne poruke Svetskog dana hrane 2018. godine:
1. Neophodne su humanitarne akcije u cilju prikupljanja pomoći radi rešavanja problema ishrane i higijene.
2. Dalje ulaganje u razvoj poljoprivrede kroz inovativne politike.
3. Prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama i rešavanje problema bezbednosti hrane u klimatski osetljivim područjim.
4. Stvaranje uslova za održivi poljoprivredni razvoj kako bi se obezbedili uslovi za povratak raseljenih lica.
Svake godine se u oko 150 zemalja širom sveta organizuje veliki broj događaja - od maratona preko izložbi, predstava, takmičenja i u cilju obeležavanja Svetskog dana hrane.
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje svake godine priprema obeležavanje Svetskog dana hrane, 16. oktobra, kao značajnog datuma u Kalendaru javnog zdravlja i kampanju Oktobar – mesec pravilne ishrane. Ove godine je povodom Svetskog dana hrane raspisan konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost", a biće organizovana i predavanja, tribine, izložbe na temu unapređenja ishrane.
Poster
Poster Konkurs
Konkurs Ishrana
Nagrađeni na konkursu
Svetska nedelja dojenja 2018
   

Poster
Dojenje - Temelj života
Konkurs dojenja

Međunarodni dan starih osoba 2018
   
Najčešći stereotipi koji se odnose na stare

Savremeno društvo karakteriše postojanje određenih klišea za pojedina životna doba, a za starost posebno. Budući da je za moderna društva upravo karakteristično povećanje broja starijih stanovnika i intenziviranje starenja stanovništva, paradoksalno je da su upravo u tim društvima predrasude i stereotipi o starima rasprostranjeniji nego ikada pre. Ovi stavovi su primeri predrasuda u vezi sa starim osobama – stereotipa koji se odnose na diskriminaciju pojedinca ili grupe ljudi zbog njihovih godina. Ovakvi stavovi prikazuju starije ljude kao slabe, one „čije je vreme prošlo”, nesposobne za rad, fizički i mentalno spore, sa nekim poremećajem ili nesposobnošću ili kao bespomoćne. Predrasude usmerene ka starim osobama služe kao socijalni zid između generacija.

Mnogi stručnjaci tvrde da je slaba motivacija za aktivan život ponajviše posledica odnosa društva prema starim osobama i da do raskida veza sa okolinom ne dolazi zato što se stari ,,povlače” već stoga što se društvo udaljava od njih.

Najčešći stereotipi se odnose na:

Stereotip 1. Stari ljudi su oni „čije vreme je prošlo”
Stereotip 2. Stariji ljudi su bespomoćni
Stereotip 3. Stari ljudi će postati seniln
Stereotip 4. Starije žene su manje vredne od mlađih žena
Stereotip 5. Stariji ljudi ne zaslužuju zdravstvenu negu

Ovi stereotipi mogu da spreče stare osobe da u potpunosti učestvuju u društvenim, političkim, ekonomskim, kulturnim, duhovnim, građanskim i drugim aktivnostima. Mlađi ljudi takođe mogu da utiču na ove odluke svojim stavovima prema starijim osobama, ili pak da stvaraju barijere u vezi sa socijalnim uključivanjem starih. Ovaj začarani krug može se izbeći razbijanjem ovakvih stereotipa i promenom sopstvenih stavova o starim ljudima.

Liflet
Poster
Zdravlje stanovništva
Starenje Kampanja

Svetski dan srca 29.09.2018.
   
Svetski dan srca 29.09.2018.

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 28. jul
   
Od 2010.godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je ustanovila 28. jul kao dan obeležavanja borbe protiv hepatitisa.

Ovogodišnja kampanja obeležavanja Svetskog dana hepatitisa ima za cilj da zdravstvene radnike i druge stručnjake, ali i i sve osobe u riziku podseti na važnost prevencije i ranog otkrivanja i mogućnosti lečenja ovih infekcija kako bi se doprinelo postizanju glavnog cilja prve Globalne inicijative strategije 2016 -2021 – eliminacije virusnih hepatitisa u budućnosti.

Virusni hepatitis B i C su veliki globalni zdravstveni izazovi.SZO procenjuje da da danas živi 325 miliona zaraženih ljudi ovim virusima. Među glavnim su uzročnicima karcinoma jetre. Od ovih infekcija umre 1,34 miliona ljudi svake godine (isto koliko od tuberkuloze i HIV-a zajedno) sa tendencijom rasta.

Hepatitis B i C su hronične infekcije koje mogu da ne pokazuju simptome dugo vremena ponekad godinama, pa i decenijama , te veliki broj zaraženih ljudi i ne zna da su bolesni.

Mali broj testiranih i lečenih je navažniji jaz koji treba rešiti kako bi se dosegli globalni ciljevi eliminacije.Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje mogu spasiti život pojedincu, smanjiti komplikacije koje nastaju kao posledica hronične infekcije i smanjiti širenje infekcija u populaciji.

Na teritoriji kolubarskog okruga svake godine se otkrije i prijavi 20-tak novih infekcija virusnim hepatitisom B i C.

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a
   
Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council).

Ovogodišnja, 35. kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 20. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj povećanje informisanosti, promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom REFLECTING ON OUR PAST, PREPARING FOR OUR FUTURE – „SEĆAJUĆI SE NAŠE PROŠLOSTI, PRIPREMAMO SE ZA NAŠU BUDUĆNOST“.Koordinatori kampanje su osobe koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV - GNP+).

Danas, kada se procenjuje da u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni ljudskih života izgubljeni (35 miliona osoba je umrlo od AIDS-a od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, od kojih milion u 2016. godini), kampanja treba da pokrene što više ljudi, zajednica, vlada i donatora da se uključe u cilju okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava i da žive bez stigme i diskriminacije, da javno iznesu izazove sa kojima su se susretali, kao i uspehe u cilju edukovanja sadašnjih budućih generacija o tome šta je sve postignuto, a koji su izazovi još prisutni. Ovaj dan nas sve poziva da delamo zajedno, danas više neko ikada, u cilju održivosti, jačanja i revitalizacije globalnog odgovora na HIV, tako da u budućnosti imamo svet bez stigme i diskriminacije povezane sa HIV-om i sa univerzalnom dostupnošću usluga prevencije, lečenja i podrške svakoj osobi inficiranoj HIV-om uz poštovanje svih ljudskih prava.

OBELEŽAVANЈE KAMPANЈE NA TERITORIJI KOLUBARSKOG OKRUGA

Dana 21. maja 2018 . godine u Osečini u vremenu od 12,00-14,00 časova u okviru kampanje , Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Valjevo u saradnji sa NVO „Asocijacija Duga“ iz Šapca organizuje akciju testiranja na HIV brzim testovima. U okviru akcije ispred zgrade Opštinske uprave Osečina biće postavljeno vozilo mobilne medicinske jedinice Ministarstva zdravlja za potrebe dobrovoljnog i poverljivog, besplatnog testiranja na HIV , koje će vršiti ekipa Zavoda za javno zdravlje Valjevo.

MERE PREVENCIJE BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRPELJIMA
   

(Iz dokumenta Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i IZJZ Srbije„ Mere zaštite od uboda krpelja i bolesti koje prenose krpelji")

Krpelji su zglavkari koji svojim ubodom na čoveka mogu da prenesu određene zarazne bolesti kao što su Lajmska bolest, krpeljski meningoencefalitis, Krimska-Kongo hemoragijska groznica, erlihioza, bruceloza, leptospiroza. Na sreću, nisu svi krpelji zaraženi mikroorganizmima koji su patogeni za čoveka.

Krpelji borave na šumovitim područjima i na neobrađenoj vegetaciji, ali i uz polja, u baštama, živim ogradama i slično. Prisutni su od ranog proleća do kasne jeseni, a najaktivniji su u maju i junu. Hrane se krvlju ljudi i mnogih životinja, a ukoliko su zaraženi, prenose uzročnika zarazne bolesti za vreme hranjenja. Krpelj mora da bude prisutan na koži bar 24 do 48 sati da bi došlo do sigurne inokulacije prouzrokovača.
Krpelji se uglavnom nalaze na niskoj vegetaciji, do visine od jednog metra, a svojim usnim delom se zakače na životinje i ljude koji tuda prolaze. Sisaju krv 2 do7 dana pre nego što ponovo padnu na vegetaciju. Rizik od infekcije je veći što je boravak krpelja na telu duži. Ubod insekta je bezbolan, a mesto uboda ne boli i ne svrbi.

Mere lične zaštite od uboda krpelja
– izbegavati staništa krpelja (visoka trava, bujno zelenilo parkova, livade, šume)
– pri boravku u prirodi, koristiti repelente (sredstva protiv uboda insekata), koji štite više sati
– nositi svetlu odeću koja pokriva ruke i noge,
– nakon boravka u prirodi izvršiti pregled ili inspekciju kože,
– imati na umu da se krpelj može doneti i na odeći i na kućnim ljubimcima.

Kako postupati ukoliko je došlo do ujeda krpelja ?
– važno je javiti se lekaru u toku prva 24 sata
– ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva (etar, alkohol, benzin) na kožu koja je ubodena krpeljom,
– ne treba pokušavati samostalno vađenje krpelja jer se pritiskom i gnječenjem mesta uboda krpelj može raskomadati, a rilica otići još dublje
– u svakoj zdravstvenoj ustanovi (dom zdravlja i/ili opšta bolnica - ambulanta, dežurni internistički prijem u večernjim satima), obučeno osoblje će krpelja izvaditi u celosti, uz dezinfekciju mesta intervencije,
– veoma je važno lekaru dati osnovne epidemiološke podatke o ubodu krpelja (na primer o mestu gde je osoba boravila u prirodi jer postoji mogućnost da se radi endemskom području).

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama
   

Prema kalendaru Svetske zdravstvene organizacije 5.maj se obeležava svake godine kao Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama . Ove godine osnovna poruka je da je higijena ruku od značaja u prevenciji sepse povezane sa lečenjem i negom.Generalna skupština SZO je na svojoj 17. Sednci usvojila rezoluciju u cilju poboljšanja prevencije, dijagnoze i lečenja sepse.Efektivna higijena ruku je ključan faktor u njenoj prevenciji.

Opšti Poster Higijena ruku
Poster Higijena Ruku
Nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO
„Vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost“
23-29.4. 2018. godine
   

Materijal IZJZ Srbije

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom , sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine , a u čije obeležavanje se uključila Srbija od početka.

Materijal IZJZ Srbije
SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „Obrati pažnju na tuberkulozu”
   

(Preuzeto sa sajta IZJZ Srbije)

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2016. godine tuberkuloza (TB) predstavlja deveti po učestalosti uzrok smrti u svetu i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa, učestaliji u odnosu na HIV/AIDS. Iste godine procenjeno je da je oko 1,3 miliona HIV negativnih osoba umrlo od tuberkuloze (u odnosu na 1,7 miliona u 2000.), kao i 374.000 osoba koje žive sa HIV-om. Procenjeno je da je ukupno 10,4 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2016. godini, od toga 90% odraslih, 65% muškaraca i 10% osoba koje žive sa HIV-om (74% u Africi) i 56% u pet zemalja: Indiji, Indoneziji, Kini, Filipinima i Pakistanu. Rezistentna tuberkuloza predstavlja stalnu opasnost. U 2016. godine zabeleženo je 600.000 novih slučajeva TB rezistentnih na rifampicin u svetu, od čega je 490.000 imalo multirezistentu tuberkulozu (MDR TB). Skoro polovina (47%) slučajeva MDR TB su bili stanovnici Indije, Kine i Ruske Federacije. U Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zajednici (EU/EEA) godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva oboljevanja od TB. Stopa prijavljivanja se smanjuje samo za oko 5% svake godine. Potreban je pad od najmanje 10% da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ciljevi globalne strategije za eliminaciju TB kao javnozdravstvenog problema. Tokom 2017. godine održana je prva globalna ministarska konferencija SZO o TB, u kojoj je preko 120 nacionalnih delegacija, uključujući i delegaciju Republike Srbije, usvojilo „Moskovsku deklaraciju o zaustavljanju tuberkuloze”. Srbija se, kao i svake godine, i 24. marta 2018. godine pridružuje svetskoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze. Ove godine će posebna pažnja biti posvećena zajedničkim naporima svih ključnih institucija i organizacija da se skrene pažnja da i dalje veliki broj ljudi u našoj zemlji boluje od tuberkuloze i da zapostavljanje kontinuiranih napora na kontroli ove bolesti može biti opasno i u zemljama sa niskim opterećenjem, zbog prisustva rezistentnih oblika bolesti koji se teže leče i povećanu mobilnost stanovništva.

Karta distribucije notifikacionih stopa tuberkuloze po okruzima
Leflet latentna TB
Liflet TB
OBAVEŠTENJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
   
Prisustvo virusa gripa u cirkulaciji je dokazano i na teritoriji Kolubarskog upravnog okruga. Iz uzoraka briseva grlo/nos pacijenta iz Valjeva i Uba uzetih krajem prošle nedelje izolovan je virus gripa tip B. Ovaj tip virusa je najčešće izolovan tip virusa gripa na teritoriji Republike Srbije u ovoj sezoni.

OBELEŽAVANjE 1. DECEMBRA - SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE
   
U sredu, 29. novembra, u prostoru Zavoda za javno zdravlje, od 11.00 časova održaće se KONFERENCIJA ZA MEDIJE povodom 1. decembra – svetskog dana borbe protiv side. Na konferenciji će učestvovati:
 • Rajković dr Biljana – Zavod za javno zdravlje Valjevo, epidemiolog
 • Pavlović Vesna – Dom zdravlja Valjevo – Služba polivalentne patronaže, glavna sestra
 • Tomić Aleksandar – Omladina JAZAS Valjevo, predsednik

Tema konferencije biće novi epidemiološki podaci, te najava zdravstveno vaspitnih i promotivnih aktivnosti, kao i akcije dobrovoljnog, poverljivog i besplatnog savetovanja i testiranja na HIV, za naše sugrađane.

Nadamo se da ćete, imajući u vidu ozbiljnost problematike kojom se bavimo, opredeliti medijski prostor za pomenute aaktivnosti i na taj način podržati naša zajednička nastojanja da temu aktuelizujemo i informacije o prevenciji ove teške bolesti učinimo dostupnijim.

Poziv na konferenciju za medije

OBELEŽAVANjE EVROPSKE NEDELjE TESTIRANjA
NA HIV I HEPATITISE
I 1. DECEMBRA - SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE
   
Povodom obeležavanja Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise (17- 24.novembar 2017. godine) i Svetskog dana borbe protiv SIDE (1. decembar) pod sloganom "TESTIRAJ SE NA HIV JER JE VAŽNO DA ZNAŠ!", Zavod za javno zdravlje Valjevo će u saradnji sa NVO "Asocijacija Duga" organizovati u Valjevu akciju terenskog testiranja na HIV brzim testovima.

Testiranje na HIV vršiće se u četvrtak (23.11.2017. godine) na Gradskom trgu u Valjevu u vremenu od 12,00 - 14,00 časova u specijalizovanom vozilu Ministarstva zdravlja.

Savetovanje i testiranje za sve zainteresovane je besplatno i anonimno.

Za testiranje se uzima kap krvi iz jagodice prsta, a rezultati su gotovi za deset minuta . Uz testiranje se mogu dobiti sve informacije vezane za HIV i druge polno prenosive bolesti.

IV NACIONALNA STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
I POTROŠNjE ANTIBIOTIKA
   
U svim bolnicama u Srbiji počelo je sprovođenje velikog istraživanja, Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika, u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje.

Studija se izvodi sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih prouzrokovača i potrošnje antibiotika, kao i za planiranje daljih aktivnosti u njihovoj prevenciji, a od 1. do 30. novembra 2017. biće sprovedena u svim bolnicama u Srbiji (40 opštih bolnica, 9 instituta, 4 kliničko-bolnička centra, 4 klinička centra, uključujući i dve privatne bolnice), sa očekivanim obuhvatom od oko 15000 pacijenata.

Studiju na terenu sprovodi 170 anketara kojima koordinišu stručnjaci Posebne radne grupe za izvođenje Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komiisje za bolničke infekcije, Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i 25 instituta i zavoda za javno zdravlje.

Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika izvodi se prvi put u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), te će prvi put rezultati naše nacionalne studije biti poredivi sa rezultatima cele Evrope, i naći se na jednstvenoj mapi Evrope. U Srbiji se prvi put paralelno sprovodi i studija potrošnje antibiotika, što je u skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, nacrtom Nacionalnog programa za kontrolu antimikrobne rezistencije i racionalne upotrebe antibiotika. Studija se izvodi u okviru "Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije" Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Bolničke infekcije mogu značajno da umanje kvalitet lečenja, da dovedu do produženja bolničkog ležanja i povećane potrošnje antibiotika, što sve dovodi i do povećanja ukupnih troškova lečenja. Bolnička infekcija je infekcija koja je nastala tokom hospitalizacije, odnosno koja nije bila prisutna ili pacijent nije bio u stanju inkubacije u momentu prijema u bolnicu.

Ono što bolničke infekcije čini problematičnim je da ih izazivaju mikroorganizmi koji stalno menjaju svoje karakteristike i što su često oni otporni na različite vrste antibiotika. S obzirom na ovakvu prirodu samih mikrorganizama, a i potrebu da se zaštite naročito osetljivi pacijenti (najveći broj ovih infekcija javlja se u jedinicama intenzivne nege), a da bi se sačuvao postojeći terapijski spektar (s obzirom na rastuću rezistenciju) razumljiva je potreba Ministarstva zdravlja za razvijanjem politika i sprovođenjem aktivnosti za sprečavanje širenja bolničkih infekcija.

Veoma je važna i edukacija pacijenata, jer higijenske navike pacijenata, pušenje duvana, prekomerna telesna težina, nepoštovanje kalendara vakcinacije, pre svega protiv gripa i pneumokokne infekcije u populaciji imunokompromitovanih i starijih osoba, takođe mogu da dorinesu nastanku bolničkih infekcija.

- 16. OKTOBAR 2017. GODINE - SVETSKI DAN HRANE
"PROMENIMO BUDUĆNOST MIGRACIJA - UNAPREDIMO BEZBEDNOST HRANE I POLjOPRIVREDNI RAZVOJ"
- Oktobar – mesec pravilne ishrane
   
Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: "Promenimo budućnost migracija - unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj" apelujući na jedan od najvećih problema današnjice - migracije stanovništva. (opširnije...)
- 16. OKTOBAR 2017. GODINE - SVETSKI DAN HRANE
"PROMENIMO BUDUĆNOST MIGRACIJA - UNAPREDIMO BEZBEDNOST HRANE I POLjOPRIVREDNI RAZVOJ"
- Oktobar – mesec pravilne ishrane
   
Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: "Promenimo budućnost migracija - unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj" apelujući na jedan od najvećih problema današnjice - migracije stanovništva. (opširnije...)

NAJAVA ISPORUKE VAKCINE PROTIV SEZONSKOG GRIPA
NA TERITORIJI KOLUBARSKOG OKRUGA U SEZONI 2017/2018
   
Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Beograd je najavio za 29.09.2017. godine isporuku vakcine protiv gripa za sezonu 2017/2018. godine, namenjenu zaštiti stanovništva Kolubarskog okruga.

Zavodu za javno zdravlje Valjevo će tog dana biti isporučeno 5239 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Zavod će dalje distribuirati vakcinu do zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite prema ranije odobrenom planu raspodele. Domu zdravlja Valjevo je opredeljeno 2575 doza, Domu zdravlja Lajkovac 400, Ljigu 618, Mionici 460, Osečini 567, Ubu 464. Za potrebe vakcinacije zdravstvenih radnika i lica u kolektivnom smeštaju, Zavod za javno zdravlje Valjevo je preuzeo 155 doza.

Radi se o inaktivisanoj vakcini – Vaxigrip , proizvođača Sanofi Pasteur koja sadrži sojeve virusa gripa A tipa A (N1N1 H3N1) i jedan soj tipa B.

INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" BEOGRAD JE ODLOŽIO ISPORUKU VAKCINE PROTIV GRIPA ZA SEZONU 2017/2018. GODINE ZA TERITORIJU KOLUBARSKOG OKRUGA ZA PONEDELjAK, 02.10.2017. GODINE.

- 01. OKTOBAR 2017. GODINE - MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA
"KORAK U BUDUĆNOST: PREPOZNAVANjE TALENATA, DOPRINOSA
I UČEŠĆA STARIJIH U DRUŠTVU"
   >


Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova.

Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine.

Slogan ovogodišnje kampanje: "Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu" izabran je sa ciljem da se promoviše doprinos i učešće starijih osoba u porodici, lokalnoj zajednici i društvu. Ovogodišnja tema naglašava vezu između prepoznavanja talenata među starijim osobama i mogućnosti njihovog učešća u okruženju u kome žive, čime se omogućava implementacija Agende 2030 i Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju, koji trenutno prolazi kroz treći krug pregleda i procene. Potreba da se obrati pažnja na često zanemaren doprinos starijih osoba, nije samo neophodana za njihovu dobrobit, već je i imperativ za proces održivog razvoja.

Neophodno je istražiti najdelotvornije načine promocije i osnaživanja učešća starijih osoba u različitim aspektima života, ali i podržati njihovo učešće, u skladu sa osnovnim pravima starijih osoba, njihovim potrebama i željama.

Ciljevi ovogodišnje kampanje:

 • Omogućavanje uslova/mera koje utiču na spremnost starijih osoba da aktivno učestvuju, što podrazumeva zdravstveno osiguranje, redovan prihod, pravnu zaštitu i pristup finansijskim uslugama.
 • Prepoznavanje svoje uloge u aktivnostima i šta može da napravi razliku.
 • Načini/sredstva za osnaživanja učešća u starosti, uključujući savremenu tehnologiju, obrazovanje i doživotno učenje, pristup informacijama, kao i prevazilaženje barijera koje isključuju ili diskriminišu starije osobe.

Pridružite se

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba uključiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne izložbe, tribine, okrugli stolovi, konferencije za novinare, javne manifestacije, koncerte, sportske događaje, bazare zdravlja i slično.

Širite informacije širom sveta!
Posetite naš vebsajt social.un.org/ageing Pratite nas na Tviteru @UN4Ageing
Koristite #UNIDOP za sve vaše tvitove povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobar 2017).

Planirate specijalnu aktivnost? Mi želimo da znamo! Tvitujte ili nam pošaljite email na ageing@un.org.

Najčešći stereotipi koji se odnose na stare
Starenje populacije i novi izazovi koji prate demografske promene
Zdravlje starih

(opširnije...)

ZAJEDNIČA MISIJA O IZAZOVIMA I MOGUĆNOSTIMA ZA
UNAPREĐENjE ISHODA HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI U SRBIJI
   
Ministarstvo zdravlja R. Srbije, u saradnji sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji i uz podršku Regionalne kancelarije SZO za Evropu, u zadnjoj nedelji aprila organizovalo je nastavak zajedničke misije o izazovima i mogućnostima za unapređenje ishoda hroničnih nezaraznih bolesti u Srbiji.

Aktivnosti koje su započete u novembru prošle godine odnosile su se na procenu preventivnih aktivnosti u vezi faktora rizika za nezarazne bolesti (pušenje, ishrana, fizička neaktivnost i ishrana), dok će ovoga puta u fokusu misije biti analiza individualnih intervencija kod vodećih hroničnih nezaraznih bolesti u našoj zemlji (kardiovaskularne bolesti, dijabetes i kanceri).

26.04.2017. godine organizovan je sastanak u Zavodu za javno zdravlje Valjevo, u kome su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji, dr Marija Gavrilović, direktor Zavoda za javno zdravlje Valjevo, dr Mirjana Petrović, načelnik centra za promociju zdravlja, plan, analizu i organizaciju zdravstvene zaštite.

Ove misije su deo metodologije SZO za procenu kapaciteta zdravstvenih sistema zemalja članica da ogovore na hrončne nezarazne bolesti i izazova sa kojim se susreću. Najznačajniji rezultat procene su sveobuhvatne, kratkoročne i dugoročne preporuke za unapređenje odgovora zdravstvenog sistema a time i unapređenje zdravstvenih ishoda nezaraznih bolesti.
(galerija...)


Iza nas ...
   
31 maj 2015. godine - Obeležavanje "Svetskog dana bez duvanskog dima" pod sloganom "Svaka cigareta smeta" održana su predavanja u 1. I 2. Osnovnoj školi i predškolskim ustanovama "Hajdi" i "Zvončić". (opširnije...)
   
18 - 24. maj 2015. godine - XXV NEDELjA ZDRAVLjA USTA I ZUBA pod sloganom "Osmehni se zdravo" održana su predavanja u Osnovnim školama u Kotešici, Donje Leskovice, Babinoj Luki, Brankovini, Goloj Glavi, Milovan Glišić u Valjevu i u obdaništima "Bambi" i "Pinokio". Izbor radova je održan u prostorijama Zavoda za javno zdravlje a završna manifestacija je održana u vrtići "Bambi". (opširnije...)
   
17. maj 2015. godine - Međunarodni dan sećanja na preminule od SIDE. (opširnije...)
   
05. maj 2015. godine - Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - "Jačanje zdravstvenog sistema - higijena ruku su vaša ulazna vrata" održano je predavanje u vrtiću "Vidra". (opširnije...)
   
22. april 2015. godine - Dan planete Zemlje. (opširnije...)
   
17. april 2015. godine - Poseta kolega sa Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut povodom predstavljanja Izveštaja o radu Odseka za promociju zdravlja ZZJZ Valjevo. (opširnije...)
   
07. april 2015. godine - Svetski dan zdravlja - održana je manifestacija u saradnji sa poljoprivrednom školom na gradskom trgu. (opširnije...)