Cenovnik usluga Zavoda

NAZIV USLUGE CENA (din.) RFZO (ugovor) GRUPA USLUGA SLUŽBA KOJA VRŠI USLUGU
AKTIVNI HLOR358.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALDEHIDI U ALKOHOLNIM PIĆIMA VOLUMETRIJSKI300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALKALITET PEPELA250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALKOHOLNI EKSTRAT340.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
AZOT UKUPNI/PROTEINI390.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BARENE KOBASICE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU I PRAVILNIKU O ADITIVIMA(PRIJEM,SENZORIKA,UKUPNI FOSFOR,RELATIVNI SADRŽAJ PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA,PROTEINI,NITRITI,SL.IZVEŠTAJ)2850.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BENZALDEHID290.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BENZOEVA KISELINA/NATRIJUMBENZOAT800.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BILjNI ČAJ I NjEGOVI PROIZVODI KOJI NISU NAVEDENI U PRILOGU PRAVILNIKA O KVALITETU (PRIJEM, SENZORIKA BEZ I SA PRIPREMOM,PEPEO,VLAGA,SL.IZVEŠTAJ)1830.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BODOVANjE HLEBA80.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BODOVANjE KAFE80.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BOJA U MLEVENSKOJ ZAČINSKOJ PAPRICI100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BROJ BUBRENjA70.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
CELULOZA I /ILI MEKINjE NA BAZI SIROVE CELULOZE180.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
CIJANIDI-SLOBODNI430.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ČAJ PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA BEZ I SA PRIPREMOM,PEPEO,VODENI EKSTRAT,VLAGA,KOFEIN,SL.IZVEŠTAJ)2610.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DEGRADACIONI INDEKS KOD SOKOVA I SL.700.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DEKLARACIJA -IZRADA500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DEKLARACIJA-PROVERA200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DEKSTRIN90.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DESTILACIJA NA SNIŽENOM PRITISKU250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DESTILACIJA SA VODENOM PAROM90.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DESTILATI I RAKIJE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ETANOL,METANOL, VIŠI ALKOHOLI,UKUPNE KISELINE,ESTRI,UKUPNI ALDEHIDI,ISPARLjIVI SASTOJCI,SL.IZVEŠTAJ)2660.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DESTILATI I RAKIJE OD VOĆA SA KOŠTICOM PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ETANOL,METANOL,VIŠI ALKOHOLI,UKUPNE KISELINE,ESTRI,UKUPNI ALDEHIDI,CIJANIDI,BENZALDELHID,ISPARLjIVI SASTOJCI,SL.IZVEŠTAJ)3400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DESTILICIJA NA OBIČNOM PRITISKU90.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DIJASTAZA (AMILAZA)280.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DODACI JELIMA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA, NACL,MAST,SUPSTANCE NERASTVORLjIVE U VODI,MONO-NA-GLUTAMINAT,SL.IZVEŠTAJ)2770.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
EKSTRAKCIJA TEČNOSTI-TEČNOST170.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
EKSTRAKT PROPOLISA U ALKOHOLNOM RASTVORU350.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
EKSTRAKT-VODENI230.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
EKSTRAT (RAKIJA,VINO)320.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
EKSTRAT KOD PIVA320.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ENERGETSKA VREDNOST NAMIRNICA(PROTEINI,MASTI,PEPEO,VLAGA,CELULOZA,UGLjENI HIDRATI)1790.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ENERGETSKA VREDNOST NAMIRNICA(PROTEINI,MASTI,PEPEO,VLAGA,CELULOZA,UGLjENI HIDRATI,ETANOL)1790.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ENERGETSKA VREDNOST OBROKA/NAMIRNICA(PRIJEM,PROTEINI,MASTI,PEPEO,VLAGA,CELULOZA,UGLjENI HIDRATI,PROST IZVEŠTAJ)2090.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ENERGETSKA VREDNOST-IZRAČUNAVANjE50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ESTRI320.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ETANOL230.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ETARSKI EKSTRAT320.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ETARSKO ULjE930.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FERMENTISANE KOBASICE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU I PRAVILNIKU O ADITIVIMA (PRIJEM,SENZORIKA,UKUPNI FOSFOR,VODA,RELATIVNI DARŽAJ PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA,PROTEINI,PH,NITRITI,SL.IZVEŠTAJ)2990.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FERMENTISANI PROIZVODI OD PAVLAKE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,PH,SL.IZVEŠTAJ)950.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FERMENTISANI PROIZVODI TIPA JOGURT I KISELO MLEKO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ML. MAST,PH,SL.IZVEŠTAJ)1050.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FERMENTISANI PROIZVODI TIPA JOGURT I KISELO MLEKO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,PH,SL.IZVEŠTAJ)900.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA PO PARAMETRU ISPITIVANjA300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU BEZ IZJAVE O USAGLAŠENOSTI-PROST 200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI-SLOŽEN 450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FORMOLNI BROJ250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FOSFATAZA U MLEKU,KVAL.90.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FOSFOR/FOSFATI/ORTOFOSFORNA KISELINA U KOLI580.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FRUKTOZA250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GLUKOZA250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GVOŽĐE400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HIDROKSIMETILFURFUROL-KVALITATIVNO50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HIDROKSIMETILFURFUROL-KVANTITATIVNO450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HIDROKSIPROLIN I SADRŽAJ PROTEINSKOG VEZIVNOG TKIVA(RAČUNSKI)400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HLORIDI,NATRIJUM-HLORID,KUHINjSKA SO I SL.130.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HOMOGENIZACIJA MATERIJALA-PRIPREMA100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HORIZONTALNA METODA ZA OTKRIVANjE SALMONELA SPP ISO 6579:20081000.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ISPARLjIVE KISELINE (KAO SIRĆETNA I DR)200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ISPITIVANjE ČISTOĆE SUPSTANCE PREMA FARMAKOPEJI-PO JEDNOM PARAMETRU200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
IZDAVANjE STRUČNOG MIŠLjENjA ZA HEMIJSKO-BROMATOLOŠKU ANALIZU OBROKA200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JAČINA SIRIŠTA380.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JESTIVA BILjNA ULjA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA I DR.ISPARLjIVE MATERIJE,NERASTVORLjIVE NEČISTOĆE,KISELINSKI BROJ,PEROKSIDNI BROJ,SL.IZVEŠTAJ)1490.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JESTIVE MASTI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA I DR.ISPARLjIVE MATERIJE,KISELINSKI BROJ,PEROKSIDNI BROJ,SL.IZVEŠTAJ)1330.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JOD300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JOD U KUHINjSKOJ SOLI350.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JODNI BROJ390.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KAFA I PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA BEZ I SA PRIPREMOM,VODA,PEPEO,EKSTRAT,KOFEIN,SL.IZVEŠTAJ)2610.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KAFA I PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA BEZ I SA PRIPREMOM,VODA,PEPEO,EKSTRAT,SL.IZVEŠTAJ)2060.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KAJMAK PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ML.MAST,SUVA MATERIJA,ML.MAST U SUVOJ MATERIJI,KUHINjSKA SO,SL.IZVEŠTAJ)1240.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KAPSANTIN210.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KATALAZA U MLEKU90.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KININ550.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KISELINSKI STEPEN ILI STEPEN KISELOSTI (ºSH)150.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KISELOST-UKUPNA KISELOST(KAO LIMUNSKA,JABUČNA,SIRĆETNA,MRAVLjA KISELINA) ILI UKUPNA TITRACIONA KISELINA180.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KOFEIN550.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KOLIČINA MEHANIČKIH NEČISTOĆA I OSTATAKA PČELA U PROPOLISU200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KOLIČINA NEKOG SASTOJKA-RAČUNSKI10.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KOLIČINA RASKUVANE TESTENINE300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KONSULTACIJA PRE POČETKA RADA50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KRAJSOVA REAKCIJA NA UŽEGLOST100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KUHINjSKA SO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,PESAK,NACL,20%RASTVOR-NEUTRALNOST-GRANULACIJA,JOD,SL.IZVEŠTAJ)2380.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KVALITATIVNO ODREĐIVANjE70.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
LAKTOZA250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
LECITIN500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
LEPAK SUVI170.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
LEPAK VLAŽNI100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
LOM I OŠTEĆENjE100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAJONEZ I PROIZVODI SLIČNI MAJONEZU PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,SADRŽAJ MASTI,SL.IZVEŠTAJ)1230.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MARGARIN I DRUGI MASNI NAMAZI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,MAST,KISELINSKI BROJ,SL.IZVEŠTAJ)1380.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MASLAC I MASLAC OD SURUTKE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,MAST,VODA,SUVA MATERIJA MLEKA BEZ MASTI,SL.IZVEŠTAJ)1430.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAST PO GERBERU SA BUTIRIMETROM100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAST-EKSTRAKCIJA PO SOXLET-U BEZ RAZARANjA360.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAST-EKSTRAKCIJA PO SOXLETU-U SA RAZARANjEM430.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAST-MLEČNA MAST U KAKAO PROIZVODIMA710.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MATERIJE NERASTVORLjIVE U VODI (MED I DR)160.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MATERIJE RASTVORLjIVE U VODI160.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MED PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,REDUKUJUĆI ŠEĆERI,SAHAROZA,PEPEO,KISELOST,DIJASTAZA,HMF,PRISUSTVO VEŠTAČKE BOJE,MATERIJE NERASTVORLjIVE U VODI,SL.IZVEŠTAJ)2980.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MERENjE NA ANALITIČKOJ VAGI40.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MERENjE NA SPEKTROFOTOMETRU100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MERENjE POLARIZACIJE100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MERENjE SA AEROMETROM, LAKTOMETROM20.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MESNE KONZERVE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU I PARAVILNIKU O ADITIVIMA(PRIJEM,SENZORIKA,UKUPNI FOSFOR,PROTEINI,NITRITI,MAST,UDEO MESA,SL.IZVEŠTAJ)2890.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MESO OHLAĐENO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,UKUPNI FOSFOR,MAST,RELATIVNI SADRŽAJ PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA,PROTEINI,SL.IZVEŠTAJ)2600.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
METALI I NEMETALI100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
METILALKOHOL330.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJA BOJE -TRANSPARENCIJA300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJA ORGANSKIH SASTOJAKA100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJA UKUPNA PO JEDNOM MODEL RASTVORU400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJE NEORGANSKIH SASTOJAKA200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROSKOPSKI PREGLED70.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MLEKO SIROVO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ML.MAST,PROTEINI,SUVA MATERIJA BEZ MASTI,GUSTINA,PH,KISELOST,SL.IZVEŠTAJ)1720.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MLEKO TERMIČKI OBRAĐENO(PASTERIZOVANO I STERILIZOVANO) PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ML.MAST,PROTEINI,SL.IZVEŠTAJ)1290.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MLEKO U PRAHU PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,PROTEINI,MAST,KISELOST,SL.IZVEŠTAJ)BEZ RASTVORLjIVOSTI1650.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MLEKO-PREGLED NA SOMATSKE ĆELIJE480.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
MLINSKI PROIZVODI OD KUKURUZA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,PESAK,MAST,KISELOST,SL.IZVEŠTAJ)1990.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MLINSKI PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,PESAK,PEPEO(TIP BRAŠNA),KISELOST,SL.IZVEŠTAJ)1860.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MOĆ RAŠĆENjA TESTA250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MUTNOĆA U SOKOVIMA50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NATRIJUM GLUMATINAT680.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NEOSAPUNjIVE MATERIJE460.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NETO MASA/NETO ZAPREMINA100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NITRATI680.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NITRITI680.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODREĐIVANjE BROJA AEROBNIH KOLONIJA ISO 4833:2008500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA BACILLUS CEREUS ISO 7932:2009500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA ENTEROBACTERIACEAE ISO 21528-2:2009600.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA ISO 6888:2009700.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA KVASACA I PLESNI ISO /FDIS 21527-1:2008800.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA SULFITOREDUKUJUĆIH KLOSTRIDIJA ISO 15213:2003800.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE BROJA Β-GLUKORONIDAZA POZITIVNE ESCHERICHIA COLI ISO 16649-2:2008600.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
ODREĐIVANjE GRANULACIJE SOLI, KAFE I DR50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODREĐIVANjE NEJESTIVOG DELA PLODA110.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODREĐIVANjE PH VREDNOSTI-ELEKTRIČNI APARAT100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODREĐIVANjE PH VREDNOSTI-INDIKATOR50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODREĐIVANjE REFRAKCIJE100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ORGANOLEPTIČKA /SENZORSKA ISPITIVANjA/IZGLED,MIRIS,UKUS -BEZ PRETHODNE PRIPREME250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ORGANOLEPTIČKA /SENZORSKA ISPITIVANjA/IZGLED,MIRIS,UKUS -UZ PRIPREMU250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA-BEZ PRIPREME250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA-SA RAZLIČITIM PRIPREMAMA400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA I SIRUPI ZA OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU I PRAVILNIKU O ADITIVIMA(PRIJEM,SENZORIKA,SUVA MATERIJA,ETANOL,UGLjEN-DIOKSID,NA-BENZOAT,SL.IZVEŠTAJ)2090.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OTKRIVANjE I ODREĐIVANjE BROJA LISTERIA MONOCYTOGENES ISO 11290-2:19981600.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
OTPADNE MATERIJE100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PARAZITOLOŠKA (ENTOMOLOŠKA) ANALIZA ŽIVOTNIH NAMIRNICA660.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
PEKARSKI PROIZVODI-DRUGE VRSTE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(SENZORIKA,MAST,UDEO PUNjENjA,VODA,NAOH,SL.IZVEŠTAJ)1260.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEKARSKI PROIZVODI-OSNOVNE VRSTE HLEBA I PECIVA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,KISELOST,VODA,SL.IZVEŠTAJ)1110.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEKARSKI PROIZVODI-SPECIJALNE VRSTE HLEBA I PECIVA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,KISELOST,VODA,PRISUSTVO VEŠTAČKE BOJE,SL.IZVEŠTAJ)1460.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEKTIN400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEPEO (SADRŽAJ MINERALNIH MATERIJA)300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEPEO NERASTVORLjIV U HCL(PESAK)450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEPEO RASTVORLjIV U VODI I /ILI PEPEO NERASTVORLjIV U VODI350.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEPEO SULFATNI400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEPEO U ŠEĆERU, KONDUKTOMETRIJSKI50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PEREKSIDNI BROJ220.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PH VREDNOST 1% (LIL 5%) RASTVORA200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PH VREDNOST-DIREKTNO MERENjE100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PIPERIN300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PISANI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU BEZ IZJAVE O USAGLAŠENOSTI(PROST)200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PISANI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU BEZ IZJAVE O USAGLAŠENOSTI(SLOŽEN)450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PIVO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,UGLjEN-DIOKSID,PH,ETANOL,EKSTRAKT,JODNA REAKCIJA NA SKROB,SL.IZVEŠTAJ)1650.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
POLENOVA ANALIZA ZA MED300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
POLIFOSFATI U MESU I SL.750.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE RASTVORLjIVE U ETANOLU450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PRAVLjENjE RASTVORA20.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PRIJEM MATERIJALA,UPIS U RADNI PROTOKOL I ODREĐIVANjE PARAMETARA100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PROCENAT ČVARKA140.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PROCENAT NADEVA140.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PROCENAT NEKOG SASTOJKA,SUŠENOG POVRĆA I SL.150.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PROVERA DEKLARACIJE300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
RASTVORLjIVOST MLEKA U PRAHU500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
REAKCIJA NA GAŠENI KREČ30.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
REAKCIJA NA LUTEIN150.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
REAKCIJA NA SILICIJUMOVU KISELINU30.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
REAKCIJA NA VODONIKSULFID(H2S)U MESU I SL.100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
RIBE I PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU (SENZORIKA,VODA U ULjU, SO,SL.IZVEŠTAJ)1390.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SADRŽAJ ORGANSKIH I MINERALNIH PRIMESA160.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SAHAROZA IZ RAZLIKE ŠEĆERA PRE I POSLE INVERZIJE(RAČUNSKI)20.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SAPONINFIKACIONI BROJ360.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SIR PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,PH,SUVA MATERIJA,MAST U SUVOJ MATERIJI,VODA U BEZMASNOJ MATERIJI,SL.IZVEŠTAJ)1210.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SIRĆE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,KISELINE,ETANOL,PEPEO,EKSTRAKT,SL.IZVEŠTAJ)1580.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SIREVI BEZ ZRENjA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,SUVA MATERIJA,SL.IZVEŠTAJ)960.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SIRNI NAMAZ,SIRNI DEZERT I TOPLjENI SIR PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,SUVA MATERIJA,SL.IZVEŠTAJ)960.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SKROB-KVALITATIVNO50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SKROB-KVANTITATIVNO360.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SLADOLED PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,MAST,UKUPNA SUVA MATERIJA,SL.IZVEŠTAJ)1390.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SLOBODNE ALKALIJE200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SMRZNUTA TESTA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,MAST,NADEV,SL.IZVEŠTAJ)1540.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SORBINSKA KISELINA/ K SORBAT-KVANTITATIVNO870.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SORBINSKA KISELINA-KVALITATIVNO100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SORBITOL, SORBIT680.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
STRUČNO MIŠLjENjE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
STRUČNO MIŠLjENjE ZA POJEDINAČNE PARAMETRE (BROJ SOMATSKIH ĆELIJA U MLEKU, SADRŽAJ POJEDINIH KONZERVANASA, AROMA ITD)150.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
SUMPORDIOKSID (SO2)/SUMPORASTA KISELINA -KVALITATIVNO50.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SUMPORDIOKSID( SO2)/K-METABISULFIT U VINOBRANU-KVANTITATIVNO250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SUPSTANCE KOJE SE LAKO OKSIDUJU 0,1 KMNO450.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SVEŽE PEČURKE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,PESAK,SL.IZVEŠTAJ)1250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SVEŽE PEČURKE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,SL.IZVEŠTAJ)800.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ŠEĆER INVERTNI PO OFNER-U300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ŠEĆER POSLE INVERZIJE/UKUPNI ŠEĆERI360.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ŠEĆER PRE INVERZIJE/REDUKUJUĆI ŠEĆERI270.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TANINI300.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TEOBROMIN+SADRŽAJ SUVIH NEMASNIH KAKAO DELOVA550.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TERMIČKI OBRAĐENA PAVLAKA PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,MAST,SL.IZVEŠTAJ)950.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TESTENINE I SRODNI PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA, %RASKUVAVANjA,STEPEN KISELOSTI,SO,PRISUSTVO VEŠTAČKE BOJE,SL.IZVEŠTAJ)1890.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TOPLjENI SIR-PROIZVODI PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,SL.IZVEŠTAJ)800.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UGLjENDIOKSID (CO2) KOD PIVA I DR. VOLUMETRIJSKI250.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UGLjENDIOKSID (CO2) MANOMETROM100.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UGLjENDIOKSID (CO2) SA ILI BEZ VIŠKA BIKARBONATA(RAČUNSKI) U PRAŠKU ZA PECIVO I SL.GRAVIMETRIJSKI350.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UKUPAN BROJ MIKROORGANIZAMA U MLEKU(UZ SOMATSKE ĆELIJE)200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
UKUPNE MASNE KISELINE400.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UPOTREBA VOZILA PO POZIVU STRANKE ZA POSLOVE HIGIJENE VAN TERITORIJE KOLUBARSKOG OKRUGA PO PREĐENOM KILOMETRU25.00
UZORKOVANjE ZA FIZIČKO-HEMIJSKU ANALIZU HRANE (NAMIRNICE)200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU HRANE (NAMIRNICA)200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
VANILIN/ETILVANILIN140.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VEŠTAČKE BOJE-IDENTIFIKACIJA KVALITATIVNO270.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VEŠTAČKE BOJE-IZOLOVANjE70.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VINO PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,NEPREVRELI ŠEĆER,UKUPNI ALKOHOL,EKSTAKT BEZ ŠEĆERA,PEPEO,KISELOST,SL.IZVEŠTAJ)2190.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VIŠI ALKOHOL500.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VITAMIN C410.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VOĆE I POVRĆE PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,VODA,KLASA,PH,PESAK,SL.IZVEŠTAJ)1510.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VOĆNI NEKTAR PREMA PRAVILNIKU O KVALITETU(PRIJEM,SENZORIKA,ETANOL,SL.IZVEŠTAJ)1030.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VODA/SUVA MATERIJA/GUBITAK SUŠENjEM-DO KONSTANTNE TEŽINE-GRAVIMETRIJSKI480.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VODA/SUVA MATERIJA/RASTVORLjIVA SUVA MATERIJA-REFRAKTOMETRIJSKI150.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VODA/SUVA MATERIJA-2 MERENjA-GRAVIMETRIJSKI160.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
VOSAK U PROPOLISU I DR.200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALKALITET150.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ETANOL230.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKO ISPITIVANjE POU - PO PARAMETRU ISPITIVANjA300.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GUBITAK SUŠENjEM300.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HLOROVODONIČNA KISELINA (HCL)200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MATERIJE RASTVORLjIVE U VODI (VODENI EKSTRAKT)300.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
METALI I NEMETALI -PRIPREMA UZORKA300.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJA BOJE U MODEL RASTVOR(STABILNOST BOJE)200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE1200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
MOĆ UPIJANjA100.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
POVRŠINSKI AKTIVNE MATERIJE-VISINA PENE200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SULFITNI OSTATAK250.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UZORKOVANjE ZA FIZIČKO-HEMIJSKU ANALIZU PREDMETA OPŠTE UPOTREBE200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU PREDMETA OPŠTE UPOTREBE200.00NEANALIZE PREDMETA OPŠTE UPOTREBEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
AZOTDIOKSID382.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BUKA-POJEDINAČNO MERENjE200.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ČAĐ ČITANjEM % ZACRNjENjA MRLjE221.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKO ISPITIVANjE SADRŽAJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA-PO PARAMETRU ISPITIVANjA500.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GODIŠNjI IZVEŠTAJ-IZRADA IZVEŠTAJA SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI4080.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GODIŠNjI IZVEŠTAJ-SREĐIVANjE REZULTATA,OBRADA DOBIJENIH VREDNOSTI U TABELE I DIJAGRAME9780.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GODIŠNjI IZVEŠTAJ-STRUČNO MIŠLjENjE4080.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
IZLAZAK STRUČNE EKIPE ZAVODA NA TEREN300.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
MESEČNI IZVEŠTAJ-IZRADA IZVEŠTAJA SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI340.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
MESEČNI IZVEŠTAJ-SREĐIVANjE REZULTATA,OBRADA DOBIJENIH VREDNOSTI U TABELE I DIJAGRAME815.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MESEČNI IZVEŠTAJ-STRUČNO MIŠLjENjE340.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PRIPREMA APSORPCIONOG RASTVORA23.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PRIPREMA FILTER PAPIRA23.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SEDIMENTACIONA METODA MIKROBIOLOŠKOG PREGLEDA VAZDUHA530.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
SUMPORDIOKSID347.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UZORKOVANjE VAZDUHA ZA ODREĐIVANjE JEDNOG POLUTANTA174.00NEANALIZE VAZDUHAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
AGRESIVNOST VODE/AGRESIVNI CO290.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALKALITET-ACIDITET100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ALUMINIJUM200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
AMONIJAK100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
AZOT PO KJELDALU500.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BIKARBONATI (RAČUNSKI)50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE740.00NEANALIZE VODEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
BIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE-GLjIVICE KULTURELNO460.00NEANALIZE VODEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
BIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE-ZOOPLANKTON NATIVNO280.00NEANALIZE VODEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
BOJA (PRAVA BOJA)40.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BOJA PRIMETNA(PROLAZNA BOJA)20.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BOJA-CO-PT SKALA50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
BPK5450.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
CIJANIDI350.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
CIJANIDI-UKUPNI450.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DETERDžENTI ANJONSKI450.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ELEKTROPROVODLjIVOST50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FENOLNE MATERIJE650.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA BAZENSKE VODE (OSNOVNA)1090.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA IZVORSKE VODE BEZ PODUGOVARAČA2160.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA MINERALNE VODE BEZ PODUGOVARAČA1980.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODA ZA PIĆE,PODZEMNIH, OTPADNIH I DRUGIH VODA-PO PARAMETRU ISPITIVANjA300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "A" PREGLED1200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "A" PREGLED BEZ FE²+ I MN²+1020.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "A" PREGLED BEZ FE²+ I MN²+ SA AL³+ I SO4²-1360.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "A" PREGLED SA AL³+ I SO4²-1520.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROBIOLOŠKA + FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE - Centralni vodovod Valjevo2520.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROBIOLOŠKA + FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE - Lokalni vodovod Divčibare2860.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROBIOLOŠKA + FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE SA AL³+ I SO4² - Centralni vodovod Valjevo3020.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "B" PREGLED-PERIODIČNI ("A" PREGLED+DETERDžENTI+FENOLI) BEZ AL³+,SO4²,MINERALNIH ULjA I THM2395.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "B" PREGLED-PERIODIČNI("A"PREGLED+AL³+SO4²-+DETERDžENTI+FENOLI)2710.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU BEZ IZJAVE O USAGLAŠENOSTI-PROST200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI-SLOŽEN300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU ZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE BEZ IZJAVE O USAGLAŠENOSTI-PROST400.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI IZVEŠTAJ O ISPITIVANjU ZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI-SLOŽEN600.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI PREGLED OTPADNE VODE PO PRAVILNIKU O ZAŠTITI SISTEMA KANALIZACIJE GRADA VALjEVA(OSNOVNA GRUPA PARAMETARA BEZ ANGAŽOVANjA PODUGOVARAČA SA IZJAVOM O USAGLAŠENOSTI)4950.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIČKO-HEMIJSKI PREGLED POVRŠINSKE VODE-KLASIRANjE VODOTOKA(PH,SUSPENDOVANE MATERIJE,OSTATAK ISPARENjA,KISEONIK,BPK5)1150.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FIZIOLOŠKE GRUPE BAKTERIJA U POVRŠINSKIM VODAMA UZ ODREDJIVANjE INDEKSA AUTOPURIFIKACIJE VODE1250.00NEANALIZE VODEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
FORMALDEHID300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
FOSFATI300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
GVOŽĐE100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HIDROKSIDI (RAČUNSKI)50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HLORIDI80.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HLORNI BROJ200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
HPK450.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
IZGLED20.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
JOD370.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KALCIJUM-KOMPLEKSOMETRIJSKI100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KARBONASTI50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KOMPLETAN "A" PREGLED VODE ZA PIĆE- DONET UZORAK (MIKROBIOLOŠKI+FIZIČKO-HEMIJSKI+MIŠLjENjE)2300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
KOMPLETAN "A" PREGLED VODE ZA PIĆE-SA UZORKOVANjEM (MIKROBIOLOŠKI+FIZIČKO-HEMIJSKI+MIŠLjENjE+UZORKOVANjE)2700.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
KONZERVIRANjE UZORAKA50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MAGNEZIJUM-RAČUNSKI50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MANGAN120.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MASTI I ULjA (GRAVIMETRIJSKI)610.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIGRACIJA FORMALDEHIDA1000.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE "A" PREGLED800.00NEANALIZE VODEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
MIRIS NA SOBNOJ TEMPERATURI I NA 40ºC50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
MUTNOĆA50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NITRATI100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
NITRITI100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ODNOS HPK/BPK5 (RAČUNSKI)50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OSTATAK ISPARENjA FILTRIRANE VODE NA 105ºC200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OSTATAK ISPARENjA NA 105°C170.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OSTATAK ISPARENjA NA 180°C220.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
OSTATAK POSLE ŽARENjA NA 550ºC390.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PH VREDNOST50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
PRIJEM VODE,UPIS U RADNI PROTOKOL I ODREĐIVANjE PARAMETARA100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
RASTVORENI KISEONIK300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SEDIMENTNE MATERIJE PO INHOFU60.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SILICIJUM DIOKSID100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SLOBODNI REZIDUALNI HLOR50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SLOBODNI REZIDUALNI HLOR NA TERENU50.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SLOBODNI REZIDUALNI HLOR NA TERENU PRI DEZINFEKCIJI175.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
STRUČNO MIŠLjENjE O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE300.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
STRUČNO MIŠLjENjE POVRŠINSKE VODE600.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
STRUČNO MIŠLjENjE ZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE-ZBIRNI IZVEŠTAJ5000.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
STRUČNO MIŠLjENjE ZA OTPADNE VODE500.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
SULFATI120.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
SUSPENDOVANE MATERIJE250.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TEMPERATURA VAZDUHA30.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
TEMPERATURA VODE40.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
TVRDOĆA KARBONATNA(PROLAZNA)60.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TVRDOĆA STALNA100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
TVRDOĆA UKUPNA100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UGLjEN DIOKSID70.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UKUS20.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UTROŠAK KMNO4100.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UV NA 254 NM60.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
UZORKOVANjE ("B", "V" PREGLED I SL)500.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE OTPADNE VODE 500.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE POVRŠINSKIH VODA I VODA IZ RIBNjAKA500.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE ZA FIZIČKO-HEMIJSKU ANALIZU VODE ZA PIĆE "A" PREGLED200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UZORKOVANjE ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU VODE ZA PIĆE "A" PREGLED200.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
VIDLjIVE OTPADNE MATERIJE20.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
ZASIĆENOST KISEONIKOM, %O250.00NEANALIZE VODEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
DERATIZACIJA OBJEKATA DO 100 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 1001 DO 3000 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 101 DO 200 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 201 DO 500 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 201-500 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 501 DO 1000 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA PREKO 3001 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA PREKO 3001 M²1200.00NEDERATIZACIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
CENA MAMCA PO KOM20.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA DO 100M²1500.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 1001M² DO 1500M²9000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 101M² DO 200M²2000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 1501M² DO 2000M²10000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 2001M² DO 3000M²15000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 201M² DO 300M²3000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 301M² DO 400M²4000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 401M² DO 500M²5000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 501M² DO 600M²6000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 601M² DO 800M²7000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA OD 801M² DO 1000M²8000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIJA OBJEKATA PREKO 3001M²20000.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIONA KUTIJA VELIKA SA KLJUČEM500.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIONA KUTIJA MALA NA KLjUČEM300.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIONA KUTIJA MALA NA PREKLOP150.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DERATIZACIONA KUTIJA VELIKA NA PREKLOP250.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
MESEČNI MONITORING ZA DERATIZACIJU PO HACCP-U1500.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UPOTREBA VOZILA PO POZIVU STRANKE DO 10 KM30.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
UPOTREBA VOZILA PO POZIVU STRANKE PREKO 10 KM25.00NEDERATIZACIJA OBJEKATA PO HACCP-UZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA JEDNOKOMORNE JAME SA OTPADNOM VODOM3000.00NEDEZINFEKCIJA JAMAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VIŠEKOMORNE JAME SA OTPADNOM VODOM5000.00NEDEZINFEKCIJA JAMAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA DO 100 M²2000.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA OD 1001 DO 3000 M²9.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA OD 101 DO 200 M²18.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA OD 201 DO 500 M²16.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA OD 501 DO 1000 M²11.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA POVRŠINA PREKO 3001 M²7.00NEDEZINFEKCIJA POVRŠINAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA AUTOBUSA2000.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA AUTO-CISTERNE2500.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA DRUMSKIH DOSTAVNOH VOZILA2000.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA KAMIONA2100.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA KOMBI VOZILA1950.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA PUTNIČKOG VOZILA1250.00NEDEZINFEKCIJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA BUNARA1800.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA CISTERNE1800.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA OTPADNE VODE U REZERVOARU DO 4M³1500.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA OTPADNE VODE U REZERVOARU PREKO 4M³1800.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA PROSTORIJA AEROSOLNA PO 1M3 14.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODNIH OBJEKATA PO TIPU KAPTAŽE2000.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE – CEVI PREČNIKA DO 100 MM PO 1 M DUŽINOM50.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE – CEVI PREČNIKA OD 501 MM I VIŠE PO 1M DUŽNOM100.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE – CEVI PREČNIKA OD 100 DO 300 MM PO 1M DUŽNOM70.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE – CEVI PREČNIKA OD 301 DO 500 MM PO 1M DUŽNOM90.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE- CEVI PREČNIKA DO 1" PO 1M DUŽNOM60.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE- CEVI PREČNIKA OD 1" DO 2" PO 1M DUŽNOM55.00NEDEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA OBJEKATA DO 100M² PO HACCP-U2500.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA OBJEKATA PREKO 100M² PO HACCP-U2000.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA DO 100 M²2800.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA OD 100 DO 200 M²25.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA OD 1001 DO 3000 M²18.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA OD 201 DO 500 M²23.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA OD 501 DO 1000 M²20.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA POVRŠINA PREKO 3001 M²15.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA PAN MAGNUM GELOM PO M²35.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA DOBOL I MAGNUM GELOM PO M²45.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
DEZINSEKCIJA GOLIATH GELOM PO M²60.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
KLOPKA ZA INSEKTE PO HACCP-U200.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
MESEČNI MONITORING KLOPKI ZA INSEKTE PO HACCP-U3000.00NEDEZINSEKCIJA OBJEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE520.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
HIGIJENSKO-SANITARNI NADZOR OBJEKTA ZA BORAVAK, RAD, ISHRANU ILI SMEŠTAJ LICA SVIH UZRASTA-ZA REDOVNE PRILIKE2000.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
HIGIJENSKO-SANITARNI NADZOR OBJEKTA ZA BORAVAK, RAD, ISHRANU ILI SMEŠTAJ LICA SVIH UZRASTA-ZA VANREDNE PRILIKE3000.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
INSPEKCIJA LOKALNOG VODNOG OBJEKTA ZA TREĆA LICA BEZ LAB. NALAZA1080.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
IZDAVANjE DUPLIKATA DOKUMENATA350.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
IZRADA INFORMACIJE O JEDNOM AKTUELNOM PROBLEMU IZ OBLASTI EPIDEMIOLOGIJE16028.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
IZRADA INFORMACIJE O JEDNOM AKTUELNOM PROBLEMU IZ OBLASTI HIGIJENE16028.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
MIŠLjENjE O ZDRAVSTVENOJ/HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI UZORKA300.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
OCENA SANITARNO-HIGIJENSKIH USLOVA U AMBULANTNO POLIKLINIČKIM USTANOVAMA2255.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
OCENA SANITARNO-HIGIJENSKIH USLOVA U INDUSTRIJSKOJ SREDINI SA UTVRĐIVANjEM NIVOA ZAGAĐIVANjA I RIZIKA OD ZAGAĐIVANjA I PREDLOG MERA ZAŠTITE3800.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
OCENA SANITARNO-HIGIJENSKIH USLOVA U KOMUNALNOJ SREDINI SA UTVRĐIVANjEM STEPENA ZAGAĐIVANjA, NA OSNOVU REZULTATA I PREDLOG MERA ZAŠTITE3500.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
OCENA SANITARNO-HIGIJENSKIH USLOVA U OBJEKTU ZA BORAVAK,RAD, ISHRANU ILI SMEŠTAJ LICA SVIH UZRASTA- IZRADA INFORMACIJE2200.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PREDLOG MERA U NASELjIMA NA OSNOVU HS NADZORA OBJEKATA VODOSNABDEVANjA1500.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PREDLOG MERA U OBJEKTIMA ZA P/P ŽIVOTNIH NAMIRNICA I POU NA OSNOVU HS NADZORA1000.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PRIKUPLjANjE PODATAKA PUTEM SANITARNO-HIGIJENSKIH ANKETA, UPITNIKA I DAVANjE PREDLOGA MERA1500.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
PROCENA UTICAJA OBJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU BEZ LABORATORIJSKIH ANALIZA13200.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
SLUŽBENI DOPIS 1-2 STRANE, NA ZAHTEV INSPEKCIJE I SLIČNO4620.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
SLUŽBENI DOPIS U VEZI BAKTERIOLOŠKIH NALAZA900.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - MIKROBIOLOGIJA
SLUŽBENI DOPIS U VEZI FIZIČKO-HEMIJSKIH NALAZA945.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
STRUČNO MIŠLjENjE I PREDLOG MERA U VEZI KONTROLE STERILIZACIJE500.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
STRUČNO MIŠLjENjE PO ZAHTEVU NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA OBJEKATA, PROJEKTA IZGRADNjE NA ŽIVOTNU SREDINU10000.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
ZDRAVSTVENO-PROMOTIVNI EDUKATIVNI RAD NA TERENU U OBLASTI HIGIJENE RADI UNAPREĐENjA SANITARNO- HIGIJENSKIH USLOVA- ZDRAVSTVENO PREDAVANjE, RAD U MALOJ GRUPI, ORGANIZACIONI SASTANAK I POSTER PREZENTACIJE4000.00NEOSNOVNE USLUGEZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
KOMPLETAN SANITARNI PREGLED1900.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
KOMPLETAN SANITARNI PREGLED – NA TERENU2000.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
KOMPLETAN SANITARNI PREGLED - UČENICI 1400.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
PREGLED EPIDEMIOLOGA (ZA LICA KOJA NE PODLEŽU DRUGIM PREGLEDIMA)1400.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
PREGLED EPIDEMIOLOGA (ZA LICA KOJA NE PODLEŽU DRUGIM PREGLEDIMA) – NA TERENU1500.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
SANITARNI PREGLED ZA ZAPOSLENE U VODOVODIMA I PROIZVODNjI FLAŠIRANE VODE (PREGLED STOLICE NA KOPROKULTURU I CR. PARAZITE) 1500.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
SANITARNI PREGLED ZA ZAPOSLENE U VODOVODIMA I PROIZVODNjI FLAŠIRANE VODE (PREGLED STOLICE NA KOPROKULTURU I CR. PARAZITE) – NA TERENU 1650.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
OSTALE STRUČNE USLUGE IZ OBLASTI EPIDEMIOLOGIJE I HIGIJENE/PO OSOBI 500.00NEUSLUGEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
ZAHTEV ZA IZDAVANjE DUPLIKATA SANITARNE KNjIŽICE 800.00NESANITARNE KNjIŽICEZAVOD - EPIDEMIOLOGIJA
POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA 8990.00NEUSLUGEZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA (RADNE POVRŠINE, SREDSTVA ZA RAD,RUKU,PREDMETA OPŠTE UPOTREBE) 600.00NESANITARNO-HEMIJSKI PREGLEDIZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
MIŠLjENjE ZA BRISEVE(RADNE POVRŠINE, SREDSTVA ZA RAD,RUKU,PREDMETA OPŠTE UPOTREBE)300.00NESANITARNO-HEMIJSKI PREGLEDIZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
STRUČNO MIŠLjENjE ZA BUKU350.00NESANITARNO-HEMIJSKI PREGLEDIZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
UZIMANjE BRISEVA (RADNE POVRŠINE,SREDSTVA ZA RAD,RUKU,PREDMETA OPŠTE UPOTREBE) 200.00NESANITARNO-HEMIJSKI PREGLEDIZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE VALjEVO
SUZBIJANjE LETEĆIH INSEKATA (IZUZEV MUVA)12500.00NESUZBIJANjE INSEKATAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA150.00NETRETMAN MEDICINSKOG OTPADAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - HIGIJENA
Eozinofilnikatjonski protein - ECP2700.00NEALERGIJA - ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Ukupni IgE - tIgE1100.00NEALERGIJA - ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
latex2350.00NEALERGIJA - INSEKTIMIKROBIOLOGIJA
osa/ukrštena sa stršljenom2350.00NEALERGIJA - INSEKTIMIKROBIOLOGIJA
pčela2350.00NEALERGIJA - INSEKTI MIKROBIOLOGIJA
Amoxicilloy l- c62350.00NEALERGIJA - LEKOVIMIKROBIOLOGIJA
Cefaclor- c72350.00NEALERGIJA - LEKOVIMIKROBIOLOGIJA
Pencilloy lG - c12350.00NEALERGIJA - LEKOVIMIKROBIOLOGIJA
Penicilloy V - c22350.00NEALERGIJA - LEKOVIMIKROBIOLOGIJA
B hCG700.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
ESTRADIOL650.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
FSH650.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
FT - 3600.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
FT - 4600.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
Inhibin B1500.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
KORTIZOL750.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
LH650.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
PROGESTERON650.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
PROLAKTIN650.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
SHBG750.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
T - 3600.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
T - 4600.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
TESTOSTERON700.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
TG (tireoglobulin)1100.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
TSH600.00NEANALIZA HORMONAMIKROBIOLOGIJA
AFP800.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
CA 1251100.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
CA 15 - 31100.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
CA 19,91100.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
CEA800.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
PSA750.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
PSA free800.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
NSE1100.00NEANALIZA TUMORMARKERAMIKROBIOLOGIJA
Anti - HBs1451.98NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Adenovirus IgG - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Adenovirus IgM - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Coxsackie B IgG - ELISA1500.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Coxsackie B IgM - ELISA1500.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -HBc - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -HBc IgM - ELFA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -HBc Total II - ELFA1100.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -HBe - ELFA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -HBs - ELFA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Varicella zoster virus IgG - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Anti -Varicella zoster virus IgM - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
BORELLIA IgG - Vidas1300.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
BORELLIA IgM - Vidas1300.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
CMV IgG1100.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
CMV IgM1300.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Coxacki IgG1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Coxacki IgM1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
EBV VIRUS IgG - Vidas1200.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
EBV VIRUS IgM - Vidas1200.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HAV1700.51NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HBe Ag- ELFA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HBs Ag- ELFA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HBsAg1451.98NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HCV1080.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HCV -WB6900.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HIV - Ag/Ab1451.98NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HIV -WB6900.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HSV -1 IgG - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HSV -1 IgM - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HSV -2 IgG - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
HSV -2 IgM - ELISA1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
VDRL400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
TPH400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Mycopl. Pneumonie IgG - Elisa1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Mycopl. Pneumonie IgM - Elisa1400.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
RUBELLA IgG1100.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
RUBELLA IgM1200.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
TOXO IgG1100.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
TOXO IgM1100.00NEANALIZA VIRUSAMIKROBIOLOGIJA
Bris grla333.74NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris grla i nosa580.78NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris kože515.97NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris nosa247.34NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris oka263.91NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris rane691.11NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Bris uha394.09NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Cervikalni bris524.25NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Koprokultura268.63NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Perianalni bris255.60NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Spermogram1600.00NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Spermokultura670.99NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Sputum585.79NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Stolica na parazite392.88NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Vaginalni bris776.31NEBRISEVIMIKROBIOLOGIJA
Adeno Resp – bris1100.00NEBRZI TESTOVIMIKROBIOLOGIJA
Adenovirus - stolica550.00NEBRZI TESTOVIMIKROBIOLOGIJA
Monolatex test - serum500.00NEBRZI TESTOVIMIKROBIOLOGIJA
RSV(Respiratornisinc.virus) - bris1100.00NEBRZI TESTOVIMIKROBIOLOGIJA
20 INHALATORNIH ALERGENA - IgE5900.00NEHITACHIMIKROBIOLOGIJA
20 MEŠANIH ALERGENA - IgE5900.00NEHITACHIMIKROBIOLOGIJA
20 NUTRITIVNIH ALERGENATA - IgE5900.00NEHITACHIMIKROBIOLOGIJA
Test preosetljivosti na hranu (IgG) 46 alergena hrane9800.00NE IgG VEZANE ALERGIJE MIKROBIOLOGIJA
Ambrosia elatior (ragweed) - w11950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Artemisia vulgaris (Mugwort) pelin - w61950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Betulaverrucosa (breza) - t31950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Catdanger (epitel mačke) - e11950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Dermatophagoidspteronyssinus - d11950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Dogdanger (epitel psa) - e51950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
g3 g4 g5 g6 g8 (ježevica festuca elatior englaska tr - rudnjača mačiji repak livadska) - gx12700.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Pencillium notatum Cladosporium herbarum Aspergilus fumigatus Candida alb Alternariaalternate Helmintosporium halodes - mx2 2700.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Phleumpratense (mačiji repak - Thymothy) - g61950.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
t2 t3 t4 t7 t12 (jova breza lešnik hrast vrba) - tx92700.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
w1 w6 w9 w10 w11(artemisija ambrozija engleska trava Goosfoot češljak - wx12700.00NEINHALATORNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Belance mleko riba brašno kikiriki soja2700.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Egg (jaje)1950.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Fish (riba)1950.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Milk (mleko)1950.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Peanut (kikiriki)1950.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
Wheat (pšenica)1950.00NENUTRITIVNI ALERGENIMIKROBIOLOGIJA
CHLAMYDIAE950.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Demodex250.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
E - TEST550.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Eozinofili - bris250.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Helicobacter pylori IgG - Vidas1000.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Helicobacter pylori IgM - Vidas1000.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike600.00NEOSTALE ANALIZEMIKROBIOLOGIJA
Phadiatopinfant2700.00NESIGE- SPECIFIČNA ANTITELAMIKROBIOLOGIJA
Uzorkovanje drugih bioloških materijala u laboratoriji114.59DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Antistreptolizin O test (ASOT)-latex aglutacionim testom489.75DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa nosa133.18DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo(s.aureus,MRSA,s.pneu.)166.49DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala ili površinske rane152.74DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre255.13DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa ždrela123.19DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa ždrela na kliconoštvo (S. Pyogenes, S. Aureus, H.influenzae)185.37DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled duboke rane odnosno gnoja odnosno punktata odnosno eksudata odnosno bioptata315.63DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme260.38DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog lavata392.62DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled nazofaringealnog brisa na N. meningitidis693.12DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled oka ili konjuktive300.01DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva312.87DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp. I Shigella spp. I Escherichia coli O:157/ Campylobacter spp.315.88DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled stolice na termofilne Campylobacter vrste751.25DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled stolice na Vibrio cholerae849.15DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled stolice na Yersinia enterocolitica496.80DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae471.24DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija aerobnih bakterija183.18DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija beta-hemolitičnog streptokoka189.43DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija enterobakterija testovima pripremljenim u laboratoriji226.51DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija Enterococcus vrsta173.41DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija Moraxella vrsta194.14DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija Staphylococcus vrsta383.80DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijska identifikacija Streptococcus pneumoniae221.06DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biohemijski test komercijalnim diskom/tabletom95.48DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Biološka kontrola sterilizacije185.00DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Detekcija antitela (IgG ili IgM) na Borrelia burgdorferi-ELISA870.51DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Detekcija antitela na Helicobacter pylori-ELISA883.95DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Detekcija beta-laktamaza proširenog spektra za Gram negativne bakterije (fenotipska)505.28DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Detekcija beta-laktamaza za Gram pozitivne bakterije (fenotipska)301.08DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Direktna detekcija bakterijskih antigena u biološkom materijalu komercijalnim testom518.07DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Dokazivanje antigena na C.trachomatis , imunofluorescencijom563.85DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Dokazivanje produkcije ili prisustva toksina Clostridium difficilae A ili B358.05DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija Heamophilus vrsta faktorima rasta136.02DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija Salmonella spp. Ili Shigella spp. Ili Escherichia coli O:157/ ili Camylobacter spp.730.77DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija termofilnih Campylobacter vrsta757.15DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija Vibrio cholerae892.97DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija Yersinia enterocolitica ili E. Coli O:157918.09NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija automatskim sistemom882.45DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na drugu i/ ili treću liniju257.67DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na prvu liniju231.02DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Izolacija i ispitivanje antibiotske osetljivosti U. Urealyticum i M. hominis459.57DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Izolacija meticilin-rezistentnog Staphylococcus aureus341.10DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Izolacija mikroorganizma subkulturom178.25DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Izolacija vankomicin-rezistentnih Enterococcus vrsta541.61DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Mikroskopski pregled bojenog preparata290.70DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled briseva urogenitalnog trakta na Neisseria gonorrhoeae106.88DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu izolacijom uzročnika369.53NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu pregledom bojenog preparata170.48DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Serološka identifikacija beta-hemolitičnog streptokoka komercijalnim testom209.58NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Treponema pallidum hemaglutanacija (TPH)272.04NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Urinokultura158.20NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled56.71NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled u transportnu podlogu118.93NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje anti HCV antitela-ELISA981.50NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje anti HIV antitela-ELISA454.94NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje anti-delta antitela -ELISA842.71NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje antigena i antitela za HIV-ELISA451.89DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje antiHBc IgM antitela-ELISA1415.50DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje antiHBe antitela-ELISA1713.91DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje antiHBs antitela -ELISA1214.91DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje Hbe antigena-ELISA1665.94DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje Hbs antigena u serumu-ELISA465.00DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvantitativno i polukvantitativno određivanje nivoa IgM ili IgG antitela u serumu na Hepatitis A virus-HAV, ELISA1044.93DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Kvalitativno određivanje IgG ili IgM na pojedine viruse (CMV, HSV1,HSV2,CMV,EBV,Mumps, Morbilli,Adeno, RSV,virus Parainfluenze 1,2,3, Parvo virus B19,Rubella virus i dr)-ELISA1254.55DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Određivanje nivoa antitela na Toxoplasma gondii966.59DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija parazita(helminti)350.33DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Izolacija crevnih protozoa iz stolice375.81DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Parazitološki pregled kliničkog uzorka -pregled nativnog preparata260.58DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Identifikacija plesni (osim dermatofita)411.47DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled na Trichomonas vaginalis-direktan nativni preparat73.27DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled perianalnog otiska na helminte78.62DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled stolice na parazite-metodom koncentarcije311.46DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled stolice na parazite(nativni preparat)146.63DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Direktan bojeni preparat na gljive166.66DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Direktan nativan preparat na gljive144.98DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled brisa na gljive178.17DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled i identifikacija dermatofita474.95DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled i identifikacija kvasnica265.56DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Pregled ostalih bioloških uzorka na gljive195.72DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Serološka identifikacija serogrupe Salmonelle enterice polivalentnim serumima264.37NEMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Serološka identifikacija serogrupe Salmonelle enterice monovalentnim serumima214.42DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA
Serološka identifikacija Shigella vrsta monovalentnim i polivalentnim serumima 257.78DAMIKROBIOLOŠKA LABORATORIJAMIKROBIOLOGIJA